Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương

Đồng hành thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

Xem với cỡ chữ
Từ đầu năm đến nay, mặc dù ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, nhất là đợt thứ 4 dịch bùng phát, lan rộng trong cộng đồng, diễn biến hết sức phức tạp, khó lường nhưng Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đã đạt được một số kết quả rất tích cực. Những tháng cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, chủ động thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, góp phần đồng hành với UBND tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và hoàn thành các nhiệm vụ trên địa bàn.
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã cơ bản hoàn thành các gói hỗ trợ thiết yếu cho người ở trọ, người lao động ở trọ có hoàn cảnh khó khăn - ẢNH  QUANG TÁM (1)
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã cơ bản hoàn thành các gói hỗ trợ thiết yếu cho người ở trọ, người lao động ở trọ có hoàn cảnh khó khăn
Ảnh: Quang Tám 

Chính sách nhân văn kịp thời hỗ trợ phòng chống dịch 

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng, những tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn, nhất là đợt thứ 4 dịch bùng phát, lan rộng trong cộng đồng, diễn biến hết sức phức tạp, khó lường nhưng Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; triển khai các nhiệm vụ trong công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh các hoạt động chính tập trung cho bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh đã duy trì các phiên họp hàng tháng xem xét, cho ý kiến một số nội dung theo yêu cầu thực tiễn, trong đó có nhiều nội dung cấp bách đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Cụ thể, trong tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp, thống nhất chủ trương đề nghị xây dựng 4 nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, bao gồm: (1) Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 18.3.2021 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10.12.2020 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; (2) Chính sách hỗ trợ thêm tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế do Covid-19 trên địa bàn tỉnh; (3) Chế độ hỗ trợ đối với Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh; (4) Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã ban hành 4 nghị quyết trên và 1 nghị quyết về việc cho ý kiến dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 bằng hình thức lấy phiếu ý kiến biểu quyết của đại biểu HĐND tỉnh nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách bảo đảm công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết 268/NQ-UBTVQH15 ngày 6.8.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch Covid-19, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh về việc thỏa thuận ban hành các quyết định quy định các chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương về chính sách đặc thù. Bao gồm: (1) Chính sách hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; (2) Chính sách hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Các chính sách nhân văn kịp thời trên đã có tác dụng rất lớn động viên tinh thần, thể lực các lực lượng tham gia phòng chống dịch; góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người lao động, người dân, người phải điều trị Covid-19, góp phần quan trọng để tỉnh sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh.

Chủ động thích ứng với tình hình mới

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn, những tháng cuối năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, góp phần đồng hành với UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung tổ chức triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) sắp tới; phối hợp tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của HĐND tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng tổ chức các đợt TXCT; theo dõi, đôn đốc trả lời và giám sát kết giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2...

Bên cạnh đó, theo Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bùi Văn Ra, cùng với trang bị cho đại biểu HĐND tỉnh các thiết bị, sách luật… phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức tập huấn cho đại biểu sử dụng phần mềm điều hành hoạt động của HĐND tỉnh để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, nhất là bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa IX, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương nhận thấy: Đã có 116/155 kiến nghị được giải quyết xong, đạt 74,83%, tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ giải quyết của Kỳ họp thứ 15 (81,14%) nhưng vẫn là tích cực và đáng ghi nhận trong tình hình tỉnh vừa thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; còn 39/155 nội dung (chiếm 25,17%) đang được các ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết theo kế hoạch, lộ trình cụ thể. Riêng đối với 84 kiến nghị tồn đọng, chưa được giải quyết từ đầu nhiệm kỳ đến trước Kỳ họp 17, UBND tỉnh đã phân công xem xét giải quyết xong 14/84 kiến nghị, đạt 16,67%; còn lại 70/84 nội dung (chiếm 83,3%) sẽ tiếp tục được giải quyết trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Nguyễn Trường Nhật Phượng

 

NGUYỄN NHẬT