Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu tái đắc cử Bí thư Quận ủy Thanh Xuân khóa VI 

Xem với cỡ chữ
Chiều 31.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục ngày làm việc thứ hai và tiến hành phiên bế mạc.

Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 41 đồng chí.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư và hai Phó Bí thư Quận ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu tái đắc cử chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân khóa VI.

Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận Thanh Xuân dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở đó, đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI.

PHI LONG