Triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP

Đơn giản, thuận lợi, nhanh nhất và chính xác 

Xem với cỡ chữ
Ngày 24.9.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trao đổi với báo chí, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, BHXH Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 116/NQ-CP trên tinh thần đơn giản, thuận lợi, nhanh nhất và chính xác nhất.

- Cùng với những chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đang được thực hiện, xin ông cho biết, gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP có điểm gì khác biệt và có ý nghĩa như thế nào?

- Quán triệt quan điểm của Đảng về chính sách an sinh xã hội tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và tại Nghị quyết số 30, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã có cơ chế cho phép trong tình huống cần thiết, cấp bách có thể đề xuất những chính sách chưa có trong quy định, chưa có tiền lệ nhưng phù hợp với tình hình dịch bệnh và vì quyền lợi của Nhân dân. Đơn cử như ngày 24.9.2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và ngay trong ngày Chính phủ cũng đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đời sống của người lao động đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thể hiện rõ tính nhân văn, nhân đạo của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cho thấy việc bảo đảm nguyên tắc về chia sẻ rủi ro, nguyên tắc đóng - hưởng được kết hợp với nguyên tắc công bằng; cùng với các chính sách hỗ trợ từ các gói hỗ trợ khác của Chính phủ sẽ giúp cho người lao động và cả người sử dụng lao động có điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, ổn định sản xuất và quan trọng là doanh nghiệp có cơ hội để tái tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Xin ông chia sẻ rõ hơn về các đối tượng thụ hưởng của gói hỗ trợ lần này? Dự kiến số người lao động và doanh nghiệp được hưởng gói hỗ trợ lần này là bao nhiêu?

- Đối với người lao động, đối tượng thụ hưởng là những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.2021 (trừ các đơn vị thuộc cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) và người lao động đã bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 1.1.2020 tới hết 30.9.2021 - thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đối với người sử dụng lao động, đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Hiện có khoảng 15 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, khi trừ đi khoảng 2 triệu người lao động thuộc các đối tượng không được nhận chính sách hỗ trợ, sẽ còn gần 13 triệu người lao động và khoảng 386 nghìn đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ này.

Với khoảng 386 nghìn đơn vị sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong 12 tháng cùng số tiền dự kiến là trên 8.000 tỷ đồng, doanh nghiệp sẽ có thêm chi phí sử dụng cho công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp cho người lao động, đầu tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Thủ tục để được hưởng gói hỗ trợ này sẽ như thế nào, thưa ông?

- Với quan điểm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và các bộ có liên quan, BHXH Việt Nam đã dự kiến các quy trình thủ tục để triển khai gói hỗ trợ trên tinh thần quán triệt quan điểm “bảo đảm triển khai các bước hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp một cách đơn giản, thuận lợi, nhanh nhất và chính xác nhất”, sẽ không phát sinh thủ tục hành chính. Cơ quan BHXH căn cứ vào dữ liệu trên phần mềm Quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hàng tháng sẽ in ra bảng đối chiếu thanh toán số phải thu nộp. Trên bảng thanh toán đó, sẽ loại trừ khoản đóng 1% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp.

Đối với 13 triệu người lao động, cơ quan BHXH sẽ dựa trên nền tảng dữ liệu công nghệ thông tin hiện có để xác định người hưởng gói hỗ trợ bằng mã số định danh tham gia bảo hiểm thất nghiệp và xác định thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tất cả các thông tin này đã sẵn sàng trong hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin của ngành BHXH Việt Nam.

- Xin cảm ơn ông!

Minh Nhật thực hiện