Hoạt động của HĐND quận Tây Hồ, Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị 

Xem với cỡ chữ
Nhìn lại chặng đường 5 năm sắp qua, hoạt động của HĐND quận Tây Hồ, Hà Nội đã từng bước được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đó là việc thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị sau khảo sát, giám sát nên trên 90% kiến nghị sau giám sát được thực hiện; tăng cường tổ chức các phiên giải trình, qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp…

Trên 90% kiến nghị sau giám sát được thực hiện

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 14 kỳ họp. Các đại biểu HĐND quận luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu; tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình và tham gia đề xuất các giải pháp để nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp có tính khả thi cao. Bằng trí tuệ và trách nhiệm, HĐND quận đã ban hành 103 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND quận đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đại biểu phường Quảng An tham luận về hoạt động của đại biểu HĐND quận Tây Hồ
Ảnh: Trần Tâm

Thực hiện chức năng giám sát, trong nhiệm kỳ, Thường trực và các Ban HĐND quận đã tổ chức 71 cuộc giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực, tập trung vào những vấn đề quan trọng của địa phương, những vấn đề mới phát sinh xuất phát từ yêu cầu thực tế và qua phản ánh, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị sau khảo sát, giám sát. Đến nay, đã có 2.267/2.384 kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND quận được thực hiện, đạt 95,1%.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Phùng Mỹ Ngà, điểm mới trong hoạt động của HĐND quận nhiệm kỳ này là tổ chức thành công các phiên giải trình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 7 phiên giải trình với nội dung liên quan đến việc quyết toán ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết kiến nghị cử tri… Qua đó, đã từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thường trực HĐND quận đã tổ chức Hội nghị tọa đàm về “Công tác tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND quận và các phường” để nâng cao chất lượng tổ chức phiên giải trình.

Ngoài ra, từ năm 2018, định kỳ hai tháng một lần, Thường trực HĐND quận phối hợp với UBND, Thường trực HĐND các phường rà soát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đến nay, có 202/309 kiến nghị thuộc thẩm quyền của quận, 85/164 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương và thành phố đã được giải quyết.

2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương và đại biểu HĐND quận cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc bước vào giai đoạn phát triển mới. Trước mắt, cần tập trung triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm cho sự kiện quan trọng này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ LÊ THỊ THU HẰNG

 

Tăng cường hoạt động khi không còn HĐND phường

Mặc dù còn những khó khăn, vướng mắc như: Hoạt động giám sát của một số Tổ đại biểu HĐND quận còn hạn chế; một số kiến nghị của cử tri tồn tại nhiều năm, chưa có kết quả cụ thể; việc triển khai một số hoạt động giám sát, tổ chức phiên giải trình chưa bảo đảm tiến độ… Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng đánh giá: Kết quả HĐND quận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường gắn kết, củng cố niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử nói riêng và chính quyền địa phương nói chung. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, HĐND quận cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự để hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và được Nhân dân tín nhiệm. Bên cạnh đó, từ tháng 7.2021, sẽ không còn HĐND cấp phường nên cần có sự phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức tốt hội nghị TXCT trước và sau kỳ họp HĐND quận; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng của hội nghị TXCT theo chuyên đề…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Phùng Mỹ Ngà chia sẻ: Quận sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND đối với hoạt động giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, khảo sát kiểm tra và tổ chức TXCT chuyên đề và các phiên giải trình theo kế hoạch công tác trọng tâm hàng năm; lựa chọn những nội dung giám sát thiết thực, bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận…

Trần Tâm