Thường trực HĐND tỉnh Long An

Đối thoại về điện, nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất ở nông thôn 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh Long An vừa tổ chức Chương trình Đối thoại với chủ đề về điện, nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất ở nông thôn, phát trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Tại Chương trình Đối thoại, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, cử tri đã trao đổi, đối thoại rất thẳng thắn với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Điện lực Long An về những vấn đề liên quan đến việc cấp điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận chương trình đối thoại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều hoan nghênh tinh thần đối thoại trách nhiệm, thẳng thắn của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và các ngành chức năng; chia sẻ những khó khăn của cơ quan quản lý nhà nước, ngành điện lực, nhất là khó khăn trong điều phối nguồn lực đầu tư; thống nhất với các giải pháp do UBND tỉnh, ngành chức năng đưa ra. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết chuyên đề về các giải pháp bảo đảm chất lượng, an toàn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn tỉnh; có cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền tỉnh để hỗ trợ đầu tư phát triển lưới điện, giải quyết nhu cầu bức xúc của người dân về điện, nhất là bảo đảm 100% dân có điện sinh hoạt và xóa điện kế dùng chung từ 5 hộ trở lên trong năm 2021, lưới điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và bảo vệ biên giới.

Quang cảnh chương trình đối thoại

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng và địa phương tập trung rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các bất cập, vướng mắc cụ thể cử tri và đại biểu HĐND tỉnh đã phản ánh. Đó là: Tình trạng thiếu nước tại xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước nói riêng và vùng hạ của huyện Cần Đước, Cần Giuộc nói chung; tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ nói riêng và các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; vấn đề giá nước còn bất cập; việc đầu tư thiếu đồng bộ tại Trạm cấp nước xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa... Về điện, phải khắc phục, sửa chữa các trụ điện trên các tuyến kênh có đường điện dân kéo vượt sông tại khu vực Đồng Tháp Mười nói riêng, toàn tỉnh nói chung; thường xuyên kiểm tra các đường dây hạ áp sau điện kế để bảo đảm việc sử dụng điện hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng giao đất cho ngành điện để thi công các công trình điện.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Chúng ta phải lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để nắm được vấn đề bức xúc; tích cực tìm nguyên nhân, có giải pháp cụ thể, rõ ràng và phải làm hết trách nhiệm để bảo đảm cung cấp điện, nước phục vụ tốt nhất nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho người dân ở nông thôn.

Tin và ảnh: Công Thành