Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số

- Thứ Sáu, 25/11/2022, 23:02 - Chia sẻ

Tối 25.11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện truyền thông “Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số”.

Tham dự sự kiện có các Ủy viên Trung ương: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 Hầu A Lềnh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội, các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao và một số phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số -2
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc Hầu A Lềnh tham gia nghi lễ Khơi nguồn mạch chảy tại sự kiện

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cụ thể tạo điều kiện để phụ nữ phát huy khả năng, sự đóng góp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có phụ nữ các dân tộc thiểu số. Hành trình khẳng định vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số là một hành trình lâu dài và bền bỉ, không ít chông gai nhưng cũng là hành trình của niềm tin, hạnh phúc, của khát vọng. 

Với vai trò là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn đồng hành cùng các lực lượng phụ nữ, nhất là phụ nữ ở địa bàn khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số, miền núi. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực đã được phát động và thực hiện hiệu quả như chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội…

Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số -0
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc

Là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì thực hiện Dự án thành phần số 8 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã khẩn trương thành lập Ban điều hành Dự án cấp Trung ương; chủ động xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch thực hiện Dự án; tổ chức tập huấn, hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh trong tham mưu xây dựng kế hoạch; kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng, sự kiện truyền thông “Khát vọng phát triển cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số” có ý nghĩa quan trọng, là một trong những sự kiện có tính khởi đầu của Dự án 8 nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm và vận động sự vào cuộc của các cấp, ngành và toàn xã hội trong thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số; khích lệ, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số tiếp tục nỗ lực vươn lên vì sự bình đẳng và phát triển bền vững với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

“Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cam kết sẽ luôn nỗ lực thực hiện tốt vai trò thúc đẩy quyền, trao cơ hội cho phụ nữ, trẻ em trong hành trình thực hiện khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc” – bà Hà Thị Nga nói.

Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số -1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, đây là lần đầu tiên một tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp tham gia công tác quản lý, điều hành một dự án cụ thể với quy mô lớn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 Hầu A Lềnh: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 10 dự án thành phần được giao cho các bộ, ngành tham gia chủ trì, quản lý và tổ chức thực hiện theo hướng đầu tư tổng thể, toàn diện phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được giao chủ trì, tổ chức thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Đây là lần đầu tiên một tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp tham gia công tác quản lý, điều hành một dự án cụ trong thể với quy mô lớn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và là điều kiện thuận lợi để Hội và các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy bình đẳng giới và chăm lo đến đối tượng yếu thế là phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số... góp phần thúc đẩy sự phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự án 8 đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thiết kế với nhiều hoạt động hỗ trợ, xây dựng mô hình, tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; xây dựng, nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; các hoạt động bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội... hướng tới góp phần thực hiện thành công mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số -0
Dự án thành phần số 8 nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn triển khai Dự án tới các địa phương và triển khai các hoạt động cụ thể theo yêu cầu của Chương trình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng: Về phía Ủy ban Dân tộc, với vai trò cơ quan chủ trì Chương trình, sẽ đồng hành, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong công tác tổ chức thực hiện Dự án 8; tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện để mục tiêu thực hiện bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, nhằm đưa việc thực hiện các dự án trong chương trình nói chung và dự án do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì đi vào thực chất, tích hợp cộng hưởng, củng cố thêm hiệu quả chất lượng thực hiện hỗ trợ đầu tư của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Ng. Phương
#