Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình

Hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

- Thứ Năm, 12/01/2023, 06:51 - Chia sẻ

Năm 2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Bình đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa hoàn thành các nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, thách thức, vừa thực hiện thành công, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Để có được kết quả đó, phải kể đến nỗ lực không ngừng của toàn ngành, đặc biệt là sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm.

Tăng cường cải cách hành chính, chuẩn hóa dữ liệu

Nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần tích cực vào ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện đông bộ nhiều giải pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp -0
Tăng cường phối hợp với các Bộ, Ban, ngành liên quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Ảnh: BH

BHXH tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị tập trung triển khai kịp thời các quy định của BHXH Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ.

Theo đó, kịp thời việc cắt giảm thủ tục hành chính theo đúng quy định; đến nay giảm xuống còn 25 thủ tục. Đặc biệt, BHXH tỉnh đã tăng năng suất và cường độ lao động để giảm 10% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định của BHXH Việt Nam, trong đó cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất rút ngắn từ 1 ngày làm việc xuống còn 2 giờ, cấp lại thẻ BHYT do điều chỉnh thông tin rút ngắn từ 3 ngày làm việc xuống còn 4 giờ.

Tiếp tục ứng dụng, vận hành tốt các phần mềm, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để xử lý nghiệp vụ theo quy định của BHXH Việt Nam. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 283.252 người sử dụng ứng dụng VssID. Thực hiện nhắn tin thông báo kết quả đóng cho người tham gia BHXH tại các đơn vị nợ đóng BHXH, góp phần thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; khuyến khích người hưởng các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị.

Đồng thời, thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu của người tham gia BHXH, BHYT và dữ liệu người hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng vào phần mềm nghiệp vụ của ngành.

Đổi mới trong công tác tuyên truyền

Bên cạnh việc cải cách, rút gọn về thủ tục hành chính, BHXH tỉnh Quảng Bình cũng chú trọng vào thực hiện công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động bằng hình thức đa dạng, phong phú.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Quảng Bình, định kỳ hàng tháng, đơn vị đều phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện các chuyên mục tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải 521 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông về chính sách BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, cùng với Bưu điện tỉnh, UBND cấp xã tổ chức 1.069 Hội nghị khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phát hành USB có nội dung tuyên truyền về BHXH, BHYT để phát trên hệ thống loa phát thanh tại các phường, xã, thị trấn, thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh,…

Có thể thấy, công tác tuyên truyền đã góp phần làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, giúp Nhân dân, lao động nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT đối với phát triển và ổn định chính trị - xã hội. Đồng thời, khẳng định quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước về chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao niềm tin, thu hút được các tầng lớp Nhân dân, người lao động tự nguyện, tự giác tham gia BHXH, BHYT.

Xây dựng BHXH tỉnh hiện đại, chuyên nghiệp

Kết thúc năm 2022, với sự nỗ lực không ngừng trong việc triển khai các hoạt động, BHXH tỉnh đã khai thác mới được 5.492 người tham gia BHXH tự nguyện. Song, số người giảm lên đến 6.496 người, dẫn đến số người tham gia BHXH tự nguyện giảm 1.004 người so với cuối năm 2021.

Trước tình hình đó, BHXH tỉnh cho rằng, sẽ phải đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, bảo đảm  sự thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm từng vùng miền. Chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng internet; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường quản lý và tổ chức chi trả kịp thời, đúng chế độ BHXH, BHYT, BHTN bảo đảm quyền lợi cho người thụ hưởng.

Song song với đó, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức, lao động nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân; xây dựng BHXH tỉnh hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hoàng Yến