Hội Luật gia Việt Nam lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

- Thứ Ba, 28/02/2023, 15:01 - Chia sẻ

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong hai ngày 28.2 - 1.3.2023.

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP, ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong hai ngày 28.2 và 1.3.2023.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, các chủ thể sử dụng đất và các chủ thể tham gia bảo vệ quyền lợi cho chủ thể sử dụng đất là các nhà nghiên cứu, Luật sư, chuyên gia tư vấn pháp lý…

Hội thảo góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) -0
Toàn cảnh hội thảo góp ý Luật Đất đai (sửa đổi)

Nội dung của hai buổi Hội thảo bao gồm: Bàn về cấu trúc Luật Đất đai, các định nghĩa và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi; kiểm soát quyền lực Nhà nước trong thực thi quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai; vai trò và trách nhiệm của MTTQ và các thành viên của Mặt trận trong quản lý và sử dụng đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và những vấn đề góp ý cần điều chỉnh trong Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi...

Cùng với đó là một số nội dung khác như: bàn về quyền của người dân và cộng đồng dân cư trong quản lý và sử dụng đất đai, những vấn đề cần bổ sung trong Luật đất đai 2013 sửa đổi; tích tụ, tập trung đất nông nghiệp và những vấn đề cần bổ sung trong Luật Đất đai 2013 sửa đổi; tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh...

Hội thảo góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) -0
PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trường Đại học Luật Hà Nội trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, trường Đại học Luật Hà Nội trình bày tham luận "Kiểm soát quyền lực Nhà nước trong thực thi quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai"; tham luận của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, trường Đại học Luật Hà Nội về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai trong Luật Đất đai năm 2013 và các Luật khác có liên quan và những vấn đề góp ý sửa đổi trong dự thảo; tham luận của ThS. Bùi Hồng Nhung - Khoa pháp luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội với chủ đề bàn về các quyền của tổ chức kinh tế sử dụng đất trong dự thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi.

Phát biểu kết luận phiên thứ nhất hội thảo, TS. Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận những ý kiến phát biểu, đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học tại hội thảo về hoàn thiện chính sách về đất đai và phát triển thị trường quyền sử dụng đất. Đồng thời nhấn mạnh Luật Đất đai là một chuyên đề khó, phức tạp, thay mặt Hội Luật gia, TS. Nguyễn Văn Quyền hy vọng trong phiên thứ hai của Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ý kiến đóng góp của các đại biểu, các chuyên gia để có thể góp ý cho Quốc hội với mục đích xây dựng một Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023 phạm vi hơn, đem lại lợi ích tốt hơn.

Cao Kỳ
#