Diễn đàn “Học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp sống đẹp, sống có ích”

- Thứ Năm, 11/07/2024, 20:18 - Chia sẻ

Lần đầu tiên Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Diễn đàn “Học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp sống đẹp, sống có ích”. Sự kiện dự kiến diễn ra trong tháng 8.2024.

Diễn đàn nhằm chia sẻ thực trạng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên hiện nay; nhân tố tác động đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên hiện nay; vai trò của gia đình, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

Diễn đàn cũng sẽ là dịp để các địa phương giao lưu với những tấm gương học sinh, sinh viên sống đẹp, sống có ích, có ý thức vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực vượt hoàn cảnh khó khăn để học tập tốt, được nhà trường và cộng đồng xã hội ghi nhận; có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Đây cũng là dịp đề xuất những giải pháp phát huy gương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu sống đẹp, sống có ích; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Diễn đàn “Học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp sống đẹp, sống có ích” -0
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng (ITN)

Đồng thời, chia sẻ quan điểm về lối sống đẹp, sống có ích của học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp hoặc chia sẻ những lý tưởng sống, câu chuyện, nghĩa cử, hành động đẹp trong cuộc sống, những việc tốt, có giá trị nhân văn thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng và xã hội.

Về công tác tổ chức, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ bảo đảm kinh phí tổ chức diễn đàn và phương tiện đi lại cho đại biểu tham dự. Đơn vị cử đại biểu và học sinh, sinh viên tham dự đảm bảo kinh phí (ăn, nghỉ, đi lại) từ địa phương đến địa điểm tổ chức.

Tổng cục cũng là đơn vị cử đại diện sở, trường và lựa chọn học sinh, sinh viên tiêu biểu có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, ý chí rèn luyện, phấn đấu gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những học sinh, sinh viên có hành động, việc làm cụ thể, thiết thực thể hiện đạo đức, phẩm chất cao đẹp, nỗ lực phấn đấu phát triển bản thân, vươn lên trong cuộc sống, cống hiến cho xã hội và có tính lan tỏa, truyền cảm hứng đến các học sinh, sinh viên đồng trang lứa, cộng đồng tại địa phương và trên toàn quốc tham dự diễn đàn.

Dương Lê
#