Tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước

- 22:59, 16/05/2022

Chiều 16.5, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã ký văn bản gửi các cấp công đoàn, các cơ quan báo chí Công đoàn về việc tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước.

Khu nhà trọ công nhân có đến hơn 100 phòng trọ sát bên khu công nghiệp Nam Tân Uyên Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Khu nhà trọ công nhân có đến hơn 100 phòng trọ sát bên khu công nghiệp Nam Tân Uyên Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng 

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến đề xuất tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, từ ngày 16-21.5, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức nghiên cứu, nắm bắt, tổng hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động khu công nghiệp với Đảng, Nhà nước thông qua tìm hiểu trực tiếp, nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội, tổ chức diễn đàn trên hệ thống trang thông tin điện tử và mạng xã hội của Công đoàn.

Các vấn đề cần tập trung đề xuất, kiến nghị đó là công tác chăm lo bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; Quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động (nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, nơi khám chữa bệnh, tín dụng cho công nhân…); Việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho công nhân.

Ngoài ra, có kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để công nhân nỗ lực trong lao động sản xuất, cống hiến, xây dựng, phát triển đất nước...

Báo cáo tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của công nhân lao động theo từng nhóm vấn đề đối với từng chủ thể: Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức Công đoàn gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) trước 12h00 ngày 23.5.2022.

Song Hà