Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh

Quyết liệt phát triển người tham gia

- Thứ Tư, 17/08/2022, 06:32 - Chia sẻ

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2022, BHXH TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; cũng như thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Còn nhiều khó khăn

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về đánh giá tình hình phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố diễn ra mới đây, Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, tính đến cuối tháng 7, TP. Hồ Chí Minh có gần 2,5 triệu người tham gia BHXH, tăng 4,12% so với năm 2021. Trong đó, BHXH bắt buộc là hơn 2,4 triệu người, đạt gần 90% kế hoạch được giao, BHXH tự nguyện là hơn 28.000 người. Cùng với đó, có hơn 2,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hơn 7,7 triệu người tham gia BHYT.

Cũng theo ông Mến, trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, BHXH Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch được giao. Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT được bảo đảm trong tình hình dịch bệnh.

Tuy nhiên, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp 7 tháng năm 2022 còn thấp so với tiềm năng, số người tham gia BHXH bắt buộc tuy có tăng nhưng tỷ lệ tăng còn thấp, chưa xứng với tốc độ phát triển kinh tế của thành phố; số người tham gia BHXH tự nguyện còn rất thấp, số người tham gia BHYT hộ gia đình chưa đạt yêu cầu.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo đại diện BHXH thành phố là do ảnh hưởng quá nặng nề của dịch Covid-19 trong năm 2021, nhiều người lao động về quê tránh dịch chưa trở lại làm việc hoặc không trở lại làm việc. Một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như du lịch, khách sạn, vận tải… vẫn chưa phục hồi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, BHXH Thành phố chưa tổ chức được nhiều cuộc hội nghị tuyên truyền trực tiếp, tập trung chủ yếu vào tư vấn nhóm và tuyên truyền trực tuyến, nhưng hiệu quả chưa cao. Số lượng viên chức, người lao động làm công tác truyền thông tại BHXH Thành phố cũng như cán bộ đầu mối phối hợp với BHXH thành phố tại các sở, ban, ngành, UBND xã, phường gần 80% bị nhiễm Covid-19, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Quyết liệt phát triển người tham gia -0
Tăng cường tư vấn, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Nguồn: ITN

Rà soát, đánh giá tổng thể

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2022, theo Giám đốc Phan Văn Mến, BHXH thành phố cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ, thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người dân; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; mở rộng và phát triển tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, cần bám sát việc tổ chức các hội nghị khách hàng theo văn bản hướng dẫn mới của BHXH Việt Nam, với chủ thể tổ chức được thay đổi, tuân thủ các quy trình, hướng dẫn, kinh phí theo văn bản này. Đây là vấn đề cần khẩn trương triển khai vì qua thực tiễn việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT đạt hiệu quả tốt qua hình thức này. Tăng cường phối hợp với ngành công an để cập nhật, đối chiếu dữ liệu với dữ liệu về dân cư.

Trong những tháng cuối năm, BHXH Thành phố cần có đánh giá, báo cáo về tình hình biến động lao động để đưa ra các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT cụ thể, mỗi giải pháp sẽ mang lại hiệu quả là bao nhiêu người tham gia, từ đó phân công nhiệm vụ triển khai đến từng phòng, từng cán bộ; cũng như hạn chế tình trạng nhận BHXH một lần.

Đồng thời, tiếp tục bám sát tiến độ phát triển đối tượng của BHXH quận, huyện từ dữ liệu hộ gia đình, nhóm đối tượng tiềm năng; phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, tổ dân phố, cộng tác viên, đại lý thu để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cùng với đó, chuyển danh sách người tham gia BHXH tự nguyện đến hạn phải đóng trong tháng để BHXH quận, huyện phối hợp với đại lý thu thông báo, vận động người dân tiếp tục tham gia.

Tại BHXH các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đã xây dựng kế hoạch, biên soạn các nội dung truyền thông phù hợp với từng nhóm người tham gia. Hội nghị truyền thông trực tiếp đối thoại chính sách BHXH, BHYT tới các nhóm đối tượng: người sử dụng lao động, công nhân lao động; cán bộ làm công tác BHXH ở các đơn vị doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cán bộ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, MTTQ, đại lý thu nhằm nâng cao nhận thức của người làm công tác BHXH.

Nhật Phương