Phấn đấu công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5 - 10% GRDP thành phố

- Thứ Tư, 17/08/2022, 06:30

Tại Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22.2.2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã khái quát những nội dung chủ yếu của Kế hoạch số 217/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển công nghiệp văn hóa

Kế hoạch nêu 8 nội dung trọng tâm để thực hiện. Trong đó yêu cầu tổ chức quán triệt, tuyên truyền thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa (CNVH); Tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ; Phát triển thị trường công nghiệp văn hóa; Thu hút và hỗ trợ đầu tư; Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; Triển khai các sáng kiến của Hà Nội đã cam kết với UNESCO khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo...

Việc tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính nhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực phát triển CNVH trên các lĩnh vực: Du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn,  thiết kế, ẩm thực, quảng cáo, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, thời trang...

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ kế cận có trình độ chuyên môn cao, phát triển nguồn nhân lực cho các ngành CNVH trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, ưu đãi, vinh danh đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các nhà sáng tạo, văn nghệ sỹ, nghệ nhân... có quá trình cống hiến, đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển văn hóa và CNVH Thủ đô.

UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động thực hiện hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực, chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, khuyến khích đổi mới công nghệ, sáng tạo các lĩnh vực CNVH có tiềm năng và lợi thế tại địa phương. Cùng với đó, triển khai một số dự án, đề án quy hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để khai thác, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, phát triển ngành CNVH gắn với du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng khái quát những nội dung chủ yếu của Kế hoạch số 217/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU Ảnh: Itn
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng khái quát những nội dung chủ yếu của Kế hoạch số 217/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU​​​​​

Đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế

Với mục tiêu đưa CNVH trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế đóng góp khoảng 5 - 10% GRDP của thành phố theo Nghị quyết số 09-NQ/TU, Hà Nội cần xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù của Thủ đô để phát huy sự sáng tạo dựa trên các nguồn lực công nghiệp văn hóa cho phát triển bền vững như: Chuyển đổi di sản công nghiệp, nhà, biệt thự cũ, di sản đô thị, di sản ký ức thành di sản văn hóa mới; phát triển nghề và sản phẩm nghề thủ công truyền thống... Có cơ chế, chính sách khuyến khích, xúc tiến đầu tư quảng bá các loại hình CNVH. Chú trọng cơ chế bảo đảm phát huy hiệu lực, hiệu quả việc thực thi và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đúng pháp luật.

Hà Nội cũng chú trọng phát triển thị trường công nghiệp văn hóa ở khu vực có tiềm năng, lợi thế như ở khu vực đô thị, làng nghề truyền thống, thông qua các chương trình đào tạo, hoặc liên kết với chuyên gia quốc tế để nâng cao năng lực sáng tạo, hướng đến thị trường quốc tế.

Để thu hút và hỗ trợ đầu tư, thành phố đặt mục tiêu quy hoạch, bố trí quỹ đất, nguồn lực đầu tư của Nhà nước và ngoài Nhà nước cho các công trình, dự án phát triển văn hóa chất lượng cao, trong đó ưu tiên phát triển không gian công cộng, điểm du lịch văn hóa, vui chơi giải trí, nghệ thuật biểu diễn, kết hợp phố - không gian đi bộ, điểm mua sắm, mở rộng tạo không gian văn hóa dành cho cộng đồng. Triển khai quyết liệt một số dự án, đồ án quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, đồng thời với việc xây dựng một số công trình văn hóa mới, tạo thành các biểu tượng văn hóa mới cho Thủ đô và có tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch.

Anh Việt