Hỗ trợ nhà ở cho người nghèo ở Sóc Trăng

Nhà nước chăm lo, cộng đồng chung sức

- Thứ Năm, 06/10/2022, 06:03 - Chia sẻ

Qua thời gian tổ chức vận động và nhận được sự hưởng ứng đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân, từ năm 2021 đến tháng 7.2022, Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng đã triển khai xây dựng được 3.496 căn nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí huy động xã hội hóa trên 174 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra 256 căn, chiếm tỷ lệ 107,90% so với kế hoạch giai đoạn 2021 - 2022.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ khi chia tách tỉnh từ Hậu Giang về Sóc Trăng năm 1992, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cũng được chính quyền địa phương đặc biệt chú ý. Đời sống người dân khu vực nông thôn, khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến tích cực về kinh tế và xã hội. Ngày 2.8.2016 tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020; các cấp ủy, chính quyền đã chủ động lồng ghép thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2021, tỉnh Sóc Trăng đã vận động thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, chuyển đổi ngành nghề, mua công cụ sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng vùng có đông đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận vốn sản xuất, vươn lên thoát nghèo với số tiền và hiện vật trên 800 tỷ đồng, triển khai xây dựng, sửa chữa trên 13.000 căn nhà cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo bức xúc về nhà ở. Qua đó, đã giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn có điều kiện sản xuất, có nhà ở ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,66%, hộ cận nghèo còn 8,96% vào cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều.

Tháng 4.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã thành lập Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng, đồng thời, tổ chức phát động kêu gọi đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo từng đợt. Với vai trò là trưởng ban chỉ đạo,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn  đã cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng cùng vào cuộc thực hiện. 

Tỉnh ủy Sóc Trăng vận động xây dựng nhà ở cho 3.240 hộ nghèo khó khăn về nhà ở
Nguồn: ITN

Để người nghèo được an cư lạc nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn đã tích cực cùng lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và các sở, ngành liên quan đi kiểm tra thực tế công tác triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở các địa phương đồng thời, thăm hỏi, động viên những hộ có hoàn cảnh khó khăn đang được hỗ trợ nhà ở cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Qua các chuyến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn đã yêu cầu ban chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cấp huyện, xã quan tâm triển khai chương trình nhà ở với phương châm “Nhà nước chăm lo, cộng đồng chung sức”. 

Ngoài nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà cho hộ nghèo, ban chỉ đạo các cấp ở Sóc Trăng còn huy động sức mạnh tổng hợp thông qua việc đóng góp ngày công lao động từ các đoàn viên, hội viên, lực lượng công an, quân sự tham gia xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Từ năm 2021 đến nay, ban chỉ đạo các cấp đã huy động được trên 17.000 ngày công lao động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, tương đương với số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty gặp nhiều khó khăn nhưng các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân vẫn quan tâm đóng góp đối với công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh. Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng Lê Văn Khanh cho biết, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, đặc biệt là thực hiện cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty đã tích cực đóng góp hỗ trợ cùng với tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong 2 năm qua, công ty đã đóng góp xây dựng gần 400 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, tương đương gần 20 tỷ đồng.

Việc triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã giúp nhiều hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay vì người nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và tạo động lực cho hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng xác định hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là một trong những giải pháp quan trọng trong chính sách giảm nghèo. Tuy nhiên, để thực hiện tốt mục tiêu này là điều khó khăn do nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế, trong khi nhu cầu kinh phí để thực hiện là rất lớn. Từ đó, Tỉnh ủy đã bàn bạc và thống nhất ban hành kế hoạch vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3.240 hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Hiền Dung