Hơn 2.335 tỷ đồng vốn ưu đãi phục hồi kinh tế đã đến tay người dân

- 19:39, 18/05/2022

Đó là thông tin được Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đưa ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình diễn ra sáng 18.5, tại Hà Nội.

Hơn 2.335 tỷ đồng vốn ưu đãi phục hồi kinh tế đã đến tay người dân -0
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trần Trung

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị; đồng chủ trì có Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú; Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và đại diện các Bộ, ngành; đại diện các cơ quan trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; các tỉnh, thanh fphoos và các Chi nhánh NHCSXH.

Hơn 2.335 tỷ đồng vốn ưu đãi phục hồi kinh tế đã đến tay người dân -0
Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP. Ảnh: Trần Trung

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận cho biết, ngân hàng đã cho vay hỗ trợ tạo việc làm là 2.033 tỷ đồng với gần 40.000 khách hàng được vay vốn, giải quyết tạo việc làm cho trên 58.000 lao động; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến gần 155 tỷ đồng với 14.500 khách hàng để mua 15.560 máy tính và thiết bị học trực tuyến. Đồng thời cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 140 tỷ đồng với 794 khách hàng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 7,6 tỷ đồng với 90 cơ sở được hỗ trợ.

Hơn 2.335 tỷ đồng vốn ưu đãi phục hồi kinh tế đã đến tay người dân -0
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu. Ảnh: Trần Trung

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của NHCSXH trong triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đã ban hành ngay Kế hoạch thực hiện trên toàn hệ thống và tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP trong tháng 2.2022. Đối với 7 nhiệm vụ được Chính phủ phân công triển khai trong Chương trình, NHCSXH đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong việc trình ban hành các văn bản hướng dẫn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để các chính sách sau khi được ban hành sớm triển khai trong thực tiễn. "Thực tế, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân đạt 2.190 tỷ đồng đến đối tượng thụ hưởng của 4 chính sách tín dụng chỉ sau thời gian chính sách ban hành được gần 1 tháng. Đồng thời, tiếp tục giải ngân các chương trình, chính sách tín dụng khác và đạt kết quả tích cực” - Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Hơn 2.335 tỷ đồng vốn ưu đãi phục hồi kinh tế đã đến tay người dân -0
Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu. Ảnh Trần Trung

Để thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết đặt ra, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, cần xác định vai trò của tín dụng chính sách xã hội tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và là công cụ hữu hiệu trong việc điều phối các nguồn lực xây dựng phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo tại các địa phương. Vì vậy, để các chính sách sớm được triển khai thực hiện trong thực tiễn theo tinh thần các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương và NHCSXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ.

Thảo luận tại Hội nghị trực tuyến, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đều thể hiện sự nhất trí cao và quyết tâm phối hợp tốt để triển khai hiệu quả, đưa Nghị quyết 11/NQ-CP sớm đi vào cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu, trong thời gian tới để triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tập trung huy động các nguồn lực để tổ chức triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bộ Tài chính hỗ trợ, tạo điều kiện cho NHCSXH phát hành thành công trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Các địa phương cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn để cho vay các đối tượng chính sách. NHCSXH cũng cần tăng cường huy động các nguồn vốn từ thị trường để đảm bảo nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách.

Hai là, NHCSXH tổ chức thực hiện cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định đảm bảo công khai, minh bạch, tránh để xảy ra sai sót, trục lợi. Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động nhận uỷ thác của các tổ chức chính trị - xã hội và tình hình sử dụng vốn của người vay.

Ba là, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan ban ngành của địa phương phối hợp chặt chẽ cùng NHCSXH triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 trên địa bàn. Thực hiện xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách vay vốn ưu đãi đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu vốn đối với các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH theo Nghị quyết số 11 cho năm 2022 và 2023 để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Hơn 2.335 tỷ đồng vốn ưu đãi phục hồi kinh tế đã đến tay người dân -0
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Trung

Bốn là, NHCSXH thực hiện ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hoá ngân hàng. Nâng cao năng lực quản trị và công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động nhận uỷ thác của các tổ chức chính trị - xã hội và tình hình sử dụng vốn của người vay. “Cuối cùng, tôi cho rằng đây là một chương trình là hết sức quan trọng nó có ý nghĩa và với sự quan tâm, trách nhiệm của các Bộ, ngành, các địa phương cùng kinh nghiệm của NHCSXH trong thời gian qua. Tôi cũng hy vọng rằng nó là chúng ta cũng sẽ tổ chức thực hiện tốt chương trình này đảm bảo như là mục tiêu, kỳ vọng của Quốc hội, Chính phủ” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thay mặt NHCSXH, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và cụ thể hóa thành các kế hoạch chi tiến để triển khai thực hiện. Với tinh thần “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, Tổng Giám đốc NHCSXH đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cùng phối hợp để chương trình của Chính phủ đi vào cuộc sống một cách nhanh, hiệu quả.

Bình Nhi