Thành phố Hà Nội

Hiện đại hóa bộ phận “một cửa”

- Thứ Sáu, 19/08/2022, 04:31

Bên cạnh những vướng mắc do phần mềm chưa thống nhất, chưa tích hợp, chia sẻ thì việc thiếu trang thiết bị, phần mềm và nhân sự là những điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình hiện đại hóa bộ phận “một cửa” của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội theo mô hình chung thống nhất. Những vấn đề này cần sớm giải quyết đồng bộ thì các mục tiêu đặt ra trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp mới hoàn thành.  

Một cửa điện tử

Ngay từ những ngày đầu năm (11.1.2022), UBND thành phố đã ban hành Công văn số 382/UBND-KSTTHC yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 6.12.2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23.4.2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiến hành rà soát, đánh giá, thống nhất triển khai mô hình mẫu “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp của thành phố Hà Nội” (bộ phận “một cửa”) để thực hiện thống nhất trên toàn thành phố.

Hiện đại hoá một cửa
Nguồn: ITN

Hiện, thành phố đang tập trung hoàn thiện mô hình mẫu bộ phận “một cửa” theo hướng điện tử gắn với Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Theo quan sát của phóng viên, tại bộ phận “một cửa” của các đơn vị đã niêm yết đầy đủ số điện thoại, địa chỉ, email tiếp nhận các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, để người dân trực tiếp liên hệ khi gặp khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Nhiều bộ phận “một cửa”, ngoài hệ thống máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức giải quyết công việc, còn có cả các máy tính, máy scan phục vụ cho công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Chánh Văn phòng UBND huyện Hoài Đức Đồng Thị Nga cho biết, hiện bộ phận “một cửa” của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều được trang bị hệ thống lấy số xếp hàng tự động, bàn ghế cho công dân ngồi kê khai hồ sơ, máy tính cho công dân nộp hồ sơ trực tuyến...; đồng thời, có hệ thống camera để lãnh đạo giám sát cung cách làm việc của công chức.

Hướng tới mô hình chung thống nhất

Hiệu quả rõ nét của việc thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông là chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, việc giải quyết thủ tục hành chính được bảo đảm đúng quy trình, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn được cải thiện. Tuy nhiên, hiện thành phố đang tiến tới xây dựng hiện đại hóa bộ phận “một cửa” của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố theo mô hình chung thống nhất, đòi hỏi có sự cải tổ mới để bảo đảm đồng bộ.

Tại huyện Chương Mỹ, bộ phận “một cửa” của các xã trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, với 100% tỷ lệ người dân được khảo sát (4.296 người) đều đánh giá hài lòng về khi giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết, để đạt được mục tiêu theo kế hoạch của thành phố, các xã trên địa bàn còn thiếu cả về trang thiết bị, phần mềm và nhân sự.

“Hiện, mỗi bộ, ngành có một phần mềm riêng nên cơ sở dữ liệu dùng chung của 4 cấp từ xã lên trung ương không đồng nhất; cùng đó, hạ tầng công nghệ thông tin còn chậm, lỗi và sự tương tác của người dân trong làm dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc còn hạn chế, nhiều máy tính đã cũ không bảo đảm cho việc ứng dụng các phần mềm dùng chung của thành phố… Đó là những yếu tố gây khó khăn đến quá trình triển khai Đề án 06”, ông Nguyễn Đình Hoa cho hay.

Theo Chánh Văn phòng UBND huyện Hoài Đức Đồng Thị Nga, “Phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp do thành phố đầu tư mới được thay thế, đang trong thời gian hoàn thiện nên còn cần điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn công việc của cơ sở”.

Từ thực tế này, để bộ phận “một cửa” thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới thì các bộ, ngành cần sớm có hướng dẫn; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung; đặc biệt việc xây dựng dữ liệu của từng ngành, lĩnh vực phải liên thông từ cấp xã trở lên…

Phương Hiền