GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24%

- Chủ Nhật, 01/10/2023, 13:57 - Chia sẻ

GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,19% và 1,57% của 9 tháng các năm 2020 và 2021.