Hỏi đáp BHXH Đồng Nai

Điều kiện để người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội

- Thứ Bảy, 01/10/2022, 09:36 - Chia sẻ

* Ông Lê Văn Bình (xã Túc Trưng, Huyện Định Quán) hỏi điều kiện nào để người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?

Điều kiện để người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội -0
Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định rõ trường hợp người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội. Ảnh: ITN

* BHXH tỉnh Đồng Nai trả lời: 

Khoản 5, Điều 5, Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15.3.2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (gọi tắt Nghị định 20) nêu rõ, người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây thì được trợ cấp hàng tháng:

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (Điểm a).

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi - 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở Điểm a, Khoản 5, Điều 5 Nghị định 20 đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, các trường hợp sau cũng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 5 Nghị định 20 mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

T. Minh
#