Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ

- Thứ Tư, 22/11/2023, 07:09 - Chia sẻ

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) từ nay đến năm 2025.

Ứng dụng tốt nhất tiến bộ khoa học đa ngành

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chủ động, tự giác thực hiện của người dân, đến nay tỉnh Trà Vinh đã đạt được thành quả lớn với các chỉ tiêu về NTM vượt kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã có 82/85 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 97% số xã (trong đó có 33 xã đạt chuẩn NTM nâng cao).

Giai đoạn 2016 - 2021, quá trình xây dựng NTM đạt một số kết nổi bật trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Cụ thể, triển khai thực hiện 97 đề tài/dự án với tổng kinh phí thực hiện khoảng 121 tỷ đồng. Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện 2 dự án xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ và dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”. Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký bảo hộ nông sản. Hỗ trợ 17 tổ chức doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng cho biết, mục tiêu của tỉnh là cung cấp và ứng dụng kịp thời những luận cứ khoa học, thực tiễn, giải pháp thúc đẩy thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn. Từ đó, giúp các địa phương ứng dụng tốt nhất các tiến bộ khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực thi tốt các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý, sản xuất, kinh doanh, khai thác các thế mạnh của địa phương nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Đến cuối tháng 6.2023, tỉnh Trà Vinh có 25.679ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: ITN
Đến cuối tháng 6.2023, tỉnh Trà Vinh có 25.679ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nguồn: ITN

Nhiều dự án, mô hình hiệu quả

Thực tế cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều địa phương xây dựng NTM lồng ghép với nhiều dự án trong chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, từ đó nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả.

Thống kê cho thấy, đến cuối tháng 6.2023, toàn tỉnh có 25.679ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó sử dụng công nghệ tưới phun bán tự động 5.910ha; ứng dụng công nghệ nhà lưới và thủy canh 12,91ha; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ 7.453ha....

Tỉnh đã thực hiện xây dựng và duy trì 60 nhãn hiệu nông sản, cấp 29 mã số vùng trồng, từng bước khẳng định vị thế của sản phẩm trên thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 2023, thông qua các trang mạng xã hội như Viber, Zalo, Facebook… để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và chuyển tải các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Trung ương, của tỉnh, các ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025.

Từ nay đến năm 2025, tỉnh đề ra một số chỉ tiêu như: trong ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ đa ngành phải đảm bảo tăng hiệu quả kinh tế tối thiểu 15% và thích ứng được với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; có ít nhất 70% mô hình ứng dụng khoa học công nghệ được các địa phương tiếp tục triển khai nhân rộng và có tối thiểu 80% mô hình kinh tế nông nghiệp và nông thôn khi được triển khai có sự liên kết đa ngành, liên kết theo chuỗi giá trị và hợp tác công tư...

Tỉnh ưu tiên đầu tư triển khai thực hiện các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cho các xã đặc biệt khó khăn, các địa phương chưa đạt chuẩn NTM, góp phần đẩy nhanh tiến độ đạt được các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí về NTM, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương trong tỉnh.

Kinh phí thực hiện chương trình ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng NTM được tỉnh Trà Vinh đầu sử dụng từ nguồn phân bổ vốn ngân sách Trung ương và vốn hàng năm của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương)

Thảo Anh
#