Chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

- Thứ Ba, 16/08/2022, 06:34

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, tính đến ngày 15.8, đã có khoảng 830.000 hồ sơ của người lao động được chuyển sang cơ quan chức năng chờ phê duyệt để chi trả hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan chức năng đã phê duyệt hồ sơ của hơn 815.800 lượt lao động ở 5.551 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 516 tỷ đồng; đã giải ngân tiền hỗ trợ thuê trọ cho hơn 164.000 lượt lao động ở 1.036 doanh nghiệp, với tổng số tiền khoảng 86 tỷ đồng. 

Bình Dương cố gắng hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ trong ngày 15.8.2022, kết thúc thực hiện vào ngày 31.8.2022. Lý giải việc giải ngân chậm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phạm Văn Tuyên cho biết, do một số địa phương mới nhận được kinh phí trong ngày 11.8.2022, trước đây phải tạm ứng một số nguồn để chi. Sau khi nhận đủ kinh phí, Sở sẽ chi trả cho người lao động tại các doanh nghiệp có quyết định phê duyệt.

T.Yến