BHXH Thành phố Biên Hòa: Bảo đảm tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH tự nguyện

- Thứ Tư, 30/11/2022, 16:55 - Chia sẻ

Mới đây Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Nguyễn Xuân Thanh vừa ký văn bản đôn đốc, triển khai phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố. 

Nhằm thực hiện tốt chính sách BHYT, bảo đảm phát triển người tham gia BHYT đạt 92%; không để cho người dân không có thẻ BHYT trong quá trình khám, chữa bệnh; phát triển người tham gia BHXH tương xứng với tiềm năng của thành phố và quyết tâm hoàn thành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16.12.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Biên Hòa (khóa XI) về chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; UBND thành phố Biên Hòa đã giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị có liên quan.

Bảo đảm tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH tự nguyện -0
Học sinh thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. Ảnh: Tiến Dũng

Cụ thể, về BHYT học sinh, UBND thành phố giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương tổ chức rà soát danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT để tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100%. Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thanh quyết toán kịp thời kinh phí cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT theo quy định. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành đúng quy định của pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.

Bênh cạnh đó, Phòng Y tế thành phố đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh để người dân có ý thức phải tham gia BHYT. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách pháp luật về BHYT bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp, góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp Nhân dân về tính ưu việt của chính sách BHYT, từ đó tích cực tham gia. Đồng thời, Phòng Nội vụ thành phố tham mưu ban hành văn bản phát động phong trào thi đua phát triển người tham gia BHYT trên địa bàn các phường, xã; phát động phong trào tham gia BHXH tự nguyện trong thân nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Gắn với việc khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương có thành tích nổi bật, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các Đoàn thể thành phố tổ chức vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp lớn hoạt động trên địa bàn thành phố tài trợ kinh phí để mua BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức rà soát những người chưa tham gia BHYT trong đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân để vận động tham gia BHYT; tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật và kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

UBND 30 phường, xã thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của các phường, xã trong việc tổ chức rà soát, vận động người dân tham gia BHYT đầy đủ. Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về BHYT để mọi người hiểu về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, đồng thời tích cực tham gia; triển khai thực hiện ký kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với UBND xã, phường trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

UBND các phường, xã cần tích cực phối hợp cùng 7 tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn thành phố thực hiện Quy chế Quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT; thông qua việc tổ chức các hội nghị khách hàng, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân về việc tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Đặc biệt lưu ý tổ chức các biện pháp đồng bộ nhằm bảo đảm người dân trên địa bàn được cấp thẻ BHYT theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 8.7.2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định mức hỗ trợ BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường, xã hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, UBND thành phố yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; không để xảy ra tình trạng nợ đọng BHXH; bảo đảm người lao động làm việc tại doanh nghiệp phải được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định; không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Trường hợp người lao động làm việc theo hình thức bán thời gian, người sử dụng lao động cần có biện pháp mua BHYT cho người lao động để bảo đảm sức khỏe cho người lao động, phòng tránh rủi ro khi mắc bệnh.

Dương Cầm
#