Xử phạt hơn 900 triệu đồng trong lĩnh vực chứng khoán

- 23:30, 07/12/2021
Chỉ trong một tuần (từ 1 - 7.12), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã liên tiếp ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền lên tới hơn 900 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 6.12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Tập đoàn Apec Group với số tiền 600 triệu đồng. Nguyên nhân bởi công ty chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu công ty áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng nếu nhận được đề nghị từ phía nhà đầu tư. Thời gian tối đa để nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng xử phạt hành chính có hiệu lực thi hành.

Trước đó, ngày 1.12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường do công bố thông tin sai lệch (công ty công bố Báo cáo tài chính quý IV.2018 có thông tin sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán về các chỉ tiêu: Dự phòng các khoản phải thu khó đòi, chi phí quản lý doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp); đồng thời áp dụng biện pháp buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam số tiền 250 triệu đồng do thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được cấp giấy phép. Theo đó, trong năm 2021, công ty đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi chưa được cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhiều lần nhấn mạnh, việc tăng cường công tác thanh tra, giám sát nhằm bảo đảm cho thị trường phát triển lành mạnh, bền vững hơn, đặc biệt trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký công điện về quản lý, thanh tra, kiểm tra phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm… báo cáo Thủ tướng trước ngày 15.12.2021. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thanh tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt loại không có tài sản bảo đảm; giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.