Tổ chức sáng tạo hoạt động thư viện mừng Đảng, mừng Xuân

- 06:08, 17/01/2022
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động thư viện kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nhâm Dần 2022 bảo đảm an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.
	Các thư viện cần đa dạng hóa hình thức truyền thông phục vụ người đọc
Các thư viện cần đa dạng hóa hình thức truyền thông phục vụ người đọc

Theo đó, hệ thống thư viện công cộng các địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền nội dung phục vụ các sự kiện chính trị, trong đó có kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, các thư viện phải đa dạng hóa hình thức truyền thông trực tiếp kết hợp qua không gian mạng; tổ chức trưng bày, triển lãm báo Xuân phục vụ nhu cầu hưởng thụ sách báo của Nhân dân dịp Tết Nguyên đán.

Việc tổ chức các hoạt động thư viện mừng Đảng, mừng Xuân theo tinh thần đổi mới, sáng tạo hình thức, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; linh hoạt, chủ động bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 128/ NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

H.Sen