Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai

Tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

- Thứ Năm, 18/11/2021, 05:43
Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai cho biết, trong tháng cuối năm, ngoài công việc thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được giao, sẽ tập trung phát triển đối tượng tham gia, thu, giảm nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Hơn 2,5 triệu người tham gia BHXH, BHYT

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Đồng Nai, trong tháng 10, dù tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, BHXH tỉnh đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tính đến ngày 31.10, Đồng Nai có 2.508.995 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; trong đó, 2.498.638 người có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 81,7% dân số; 711.659 người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm 42,3% so với lực lượng lao động; 694.069 người tham gia BHTN, chiếm 39,3% so với lực lượng lao động.

Cũng trong tháng 10, số thu BHXH đạt 1.454.218 đồng; lũy kế từ đầu năm 17.106.290 đồng, đạt 70,9% so với Kế hoạch của BHXH Việt Nam giao. Tổng số nợ là 945,6 tỷ đồng, chiếm 3,7% so với tổng số phải thu. Giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH, BHTN cho 34.639 lượt người với số tiền trên 695,3 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2021 đến ngày 31.10 là 1.164.564 lượt người, với số tiền gần 4,762,8 tỷ đồng (giảm 28,7% về lượt người dùng, giảm 6,3% về số tiền so với cùng kỳ năm 2020). 

BHXH tỉnh Đồng Nai cũng triển khai toàn bộ cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản cấp trên về quy định phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời ban hành, tổ chức hướng dẫn văn bản. Đặc biệt, triển khai nghiêm túc, nhanh chóng, kịp thời Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Cùng với việc thực hiện cải cách hành chính, duy trì hoạt động ổn định giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đôn đốc hướng dẫn 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện gửi dữ liệu khám, chữa bệnh hàng ngày lên hệ thống thông tin giám định BHYT; triển khai các phần mềm nghiệp vụ, quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử ngành BHXH; triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực chi trả chế độ BHXH ngắn hạn; BHXH tỉnh Đồng Nai cũng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, người dân đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID…

Tích cực hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Tiếp tục hỗ trợ người lao động

Tuy nhiên, đại diện BHXH tỉnh Đồng Nai cũng cho hay, tính đến ngày 31.10, so với chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao, tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc của tỉnh thấp hơn 8,7%, tỷ lệ có thẻ BHYT thấp hơn 9,3%, tỷ lệ tham gia BHTN thấp hơn 8,7%, số người tham gia BHXH tự nguyện là 10.357, giảm 8.898 người so với cuối năm 2020. Do đó, trong tháng cuối năm, ngoài công việc thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh sẽ tập trung phát triển đối tượng tham gia; thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1.10.2021; cũng như Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại diện BHXH nhấn mạnh, sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 với cơ quan thuế. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới đại lý thu; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý, trao đổi thông tin về doanh nghiệp; phối hợp với Sở Y tế kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT, nhất là liên quan đến dịch Covid-19, hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19…

Mặt khác, thường xuyên bám sát các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT để kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện những chi phí bất hợp lý. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám, chữa bệnh có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định; kịp thời xử lý và kiến ​​nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt, cập nhật và sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia trên địa bàn tỉnh; đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thông suốt và an toàn cho nội bộ và tổ chức cá nhân tham gia giao dịch trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ trực tuyến mức độ 4…

Nhật Phương