BHXH tỉnh Đồng Nai

Tăng cường thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

- Thứ Năm, 29/07/2021, 10:02
UBND tỉnh Đồng Nai vừa mới ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành cho biết, văn bản này nhằm cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT được ban hành trong tháng 6.2021, và có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 lần 4 đang bùng phát tại Đồng Nai, khiến nhiều doanh nghiệp phải ngưng hoạt động, công nhân mất việc làm, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó giảm số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến hết tháng 6, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85,4% dân số; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 48,6%, tham gia BHTN đạt 45,4%. So với năm 2020, số người tham gia đã phục hồi và có tăng. Tuy nhiên, so với kế hoạch được giao thì nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là giảm các ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến chính sách an sinh xã hội.

Xác định việc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ quan trọng, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm phù hợp với đặc thù của đơn vị, địa phương như thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT; xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét thi đua, khen thưởng. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT.

Đặt biệt, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp tham mưu cấp ủy đảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH, BHYT; bảo đảm chỉ tiêu 100% cấp ủy đảng, chính quyền các cấp có kế hoạch tuyên truyền BHXH, BHYT trên địa bàn phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng tại địa phương. Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT để người dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, ý nghĩa của chính sách, từ đó tự giác tham gia, nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững.

Ngoài ra, cần tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng khó khăn; hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện để mạng lưới an sinh được mở rộng, không ai bị bỏ lại phía sau.

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho BHXH tỉnh – cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương phải nỗ lực tìm mọi giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người tham gia theo quy định, kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc.

Nhật Phương