Giá phân bón liên tục tăng cao

Sử dụng tiết kiệm, tăng dùng loại hữu cơ

- 06:38, 27/01/2022
Trong khi giá phân bón liên tục tăng cao thì tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, sử dụng phân bón lãng phí vẫn xảy ra ở hầu hết địa phương. Trước thực tế này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành chỉ thị đề nghị các địa phương chủ động hướng dẫn người dân sử dụng phân bón tiết kiệm, tận dụng tối đa các phế, phụ phẩm nhằm giảm chi phí đầu vào; đồng thời tăng sử dụng phân hữu cơ để bớt phụ thuộc vào phân vô cơ.

Sử dụng tiết kiệm, cân đối và hiệu quả

Tại Chỉ thị 653/CT-BNN-BVTV ban hành ngày 25.1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện nay, giá phân bón thế giới và trong nước liên tục tăng cao, nguồn cung hạn chế và còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Điều này ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn do tác động của thiên tai, đại dịch Covid-19 kéo dài.

Trong khi đó, tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, sử dụng phân bón lãng phí vẫn còn xảy ra ở hầu hết các địa phương làm tăng chi phí sản xuất, giảm sức cạnh tranh của hàng nông sản, ô nhiễm môi trường và gây mất cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp.

Giá phân bón tăng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến khích người dân dùng phân bón hữu cơ
Nguồn: ITN

Trước thực tế này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả nhằm giảm chi phí đầu vào, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, trách nhiệm, giá trị gia tăng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu và dịch bệnh kéo dài. Cụ thể, Bộ trưởng đề nghị các tỉnh, thành phố hướng dẫn người dân sử dụng phân bón cân đối và hiệu quả; tăng cường sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ, thay thế phân bón vô cơ bằng phân bón hữu cơ theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện của địa phương; chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan tập huấn, hướng dẫn nông dân áp dụng và nhân rộng tiến bộ kỹ thuật, giải pháp, mô hình sử dụng phân bón hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai chương trình sử dụng phân bón hữu cơ, mô hình sản xuất phân bón tái sử dụng phụ phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, rác thải sinh hoạt. Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường phân bón, các cơ sở buôn bán; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng.

Kèm theo Chỉ thị này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giới thiệu một số mô hình sản xuất, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả đang áp dụng tại các địa phương, như:  Mô hình canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với tiến bộ kỹ thuật “1 phải 5 giảm”; Mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; Quy trình ứng dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ ngay trên đồng ruộng, tạo nguồn phân hữu cơ phục vụ sản xuất lúa; Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ trong liên kết 4 nhà (nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông) để sản xuất lúa gạo hữu cơ đạt chứng nhận quốc tế tại tỉnh Trà Vinh; Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ trên lúa; Quy trình ủ phân hữu cơ, phân vi sinh từ cành thanh long, vỏ chôm chôm, vỏ cà phê…

Chi tiết về các mô hình được đăng tải trên trang web của Cục Bảo vệ thực vật (https://www.ppd.gov.vn) và thường xuyên được cập nhật.

Đẩy mạnh sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ

Đối với Cục Bảo vệ thực vật, đơn vị trực tiếp quản lý nhà nước về phân bón, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ.

Một là, hướng dẫn địa phương sử dụng phân bón hợp lý, đúng cách, tiết kiệm, hiệu quả, cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ và các nguồn vật liệu hữu cơ để thay thế một phần phân bón vô cơ. 

Hai là, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI), gieo sạ né rầy, ứng dụng công nghệ sinh thái, mô hình quản lý dịch hại tổng hợp, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mô hình liên kết sản xuất.

Ba là, chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng mô hình sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối, hiệu quả và phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình.

Bốn là, thường xuyên tập huấn, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và cán bộ quản lý địa phương trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

Năm là, tiếp tục rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất phân bón, ưu tiên công nghệ thân thiện môi trường, tái sử dụng phụ phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, rác thải sinh hoạt và đẩy mạnh sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ.

Hà Lan