Phạt nặng doanh nghiệp không chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

- 06:01, 25/01/2022
Theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH), người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng/người và tối đa không quá 75 triệu đồng.
Tăng mức phạt hành vi không chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Cụ thể, Khoản 3 Điều 2 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Trước đây, theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP, mức phạt cố định với hành vi này chỉ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng với hành vi hàng năm không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của người lao động do cơ quan BHXH cung cấp; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức Công đoàn yêu cầu.

Phạt tiền từ 12% - 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng; đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là trốn đóng; chiếm dụng tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi như không lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng; không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực; không giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại Điều 47 của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Điều 55 của Luật BHXH đi khám giám định suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa; không trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 của Luật BHXH…

Trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính nhiều lần thì được coi là tình tiết tăng nặng để làm căn cứ xem xét xử phạt vi phạm hành chính.