BHXH huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Phấn đấu vượt chỉ tiêu 42% chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

- 14:29, 02/12/2021
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua BHXH huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua tài khoản cá nhân.
Phấn đấu vượt chỉ tiêu 42% chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM
Phấn đấu vượt chỉ tiêu 42% chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Để đạt và vượt chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội tỉnh giao về vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (thẻ ATM) năm 2021, BHXH huyện Vĩnh Cửu đã ban hành Kế hoạch vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

Theo Giám đốc BHXH huyện Vĩnh Cửu Lê Tấn Phương, tại kỳ chi trả tháng 11.2021, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn huyện trên 2.600 người, dù ngay từ đầu năm đã triển khai nhiều giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt nhưng đến nay tỷ lệ chi trả qua thẻ ATM chưa đạt kế hoạch. Do đó, BHXH huyện lập kế hoạch phân công cụ thể, quyết tâm đến 20.12 hoàn thành và vượt chỉ tiêu 42% mà BHXH tỉnh giao trong năm 2021.

Theo đó, trong tháng 12.2021 sẽ tiếp tục phối hợp với Bưu điện huyện để tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt; phối hợp với Bưu điện huyện để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt; kịp thời tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện và những phát sinh về BHXH tỉnh, UBND huyện để xin ý kiến chỉ đạo.

Kế hoạch cũng phân công cụ thể nhiệm vụ của Bưu điện huyện phải chỉ đạo nhân viên khi chi trả, vận động, giải thích cho người thụ hưởng đồng thuận việc chuyển nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng từ tiền mặt qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các ngân hàng, đơn vị có nền tảng dịch vụ, kỹ thuật để triển khai vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển qua hình thức không dùng tiền mặt, ngân hàng số... góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người thụ hưởng…

Để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, Giám đốc BHXH huyện Vĩnh Cửu Lê Tấn Phương nhấn mạnh, trong kỳ chi trả tháng 12.2021 cần vận động thêm tối thiểu 70 người trên địa bàn thị trấn Vĩnh An nhận lương hưu, trợ cấp BHXH chuyển sang hình thức không dùng tiền mặt. BHXH huyện đã giao trách nhiệm cụ thể cho 2 viên chức làm đầu mối, phối hợp với Bưu điện huyện quyết tâm vượt chỉ tiêu 42% chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM.

Vân Phi