Bảo hiểm xã hội Bình Định

Nỗ lực đưa Nghị quyết 68/NQ-CP vào cuộc sống

- 11:04, 25/09/2021
Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, sự ra đời của Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng, Nhà nước ta. Theo đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định nỗ lực đóng góp một phần tâm sức, cùng với các sở, ban, ngành, địa phương trên toàn tỉnh chung tay lan tỏa, để Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống.

Kịp thời, linh hoạt, đúng đối tượng

Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 và Quyết định số 23 trên địa bàn tỉnh Bình Định đang được các cấp, các ngành chủ động triển khai kịp thời, linh hoạt. Trong số 12 chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định số 23, có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến cơ quan BHXH tỉnh, gồm giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.

Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh đã thực hiện xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, danh sách người lao động tham gia đào tạo, danh sách người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất.

Khoảng 14.500 lao động doanh nghiệp ngừng việc do Covid-19
Khoảng 14.500 lao động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngừng việc do dịch Covid-19
Nguồn: ITN

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có trên 7.500 doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, trong đó có 150 doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp; tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là trên 160.000 người, trong đó có 20.000 người đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Số lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp hiện nay khoảng 14.500 người.

Ngay sau khi BHXH Việt Nam và UBND tỉnh có chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định số 23 trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn BHXH cấp huyện và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện thủ tục để thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, đồng thời, gửi 3.086 thông báo giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các đơn vị để kịp thời hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch Covid-19.

Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, để sớm đưa các chính sách đến người thụ hưởng, BHXH tỉnh chỉ đạo cán bộ chuyên môn tập trung rà soát các đơn vị được phân công, theo dõi, kịp thời hướng dẫn tận tình các đơn vị lập danh sách thuộc phạm vi được hưởng để BHXH tỉnh tiến hành hỗ trợ xác nhận danh sách ngay trong ngày, bảo đảm cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ của Chính phủ theo đúng quy định.

Chú trọng công tác truyền thông

Nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, giá trị của Nghị quyết số 68 đến người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, BHXH tỉnh cũng chú trọng đến công tác truyền thông về chính sách.

Cụ thể, đơn vị thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh, chú trọng các nội dung liên quan đến lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn phối hợp, tham gia vào Tổ tư vấn chính sách trong buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” trên Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh; phối hợp thực hiện chương trình Tọa đàm “Hỗ trợ An sinh xã hội trong đại dịch Covid-19” trên sóng Truyền hình Bình Định. Kết quả, tính đến ngày 12.9, toàn tỉnh đã có 3.134 đơn vị sử dụng lao động với 75.499 người lao động được giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổng số tiền tạm tính được giảm trong 12 tháng (từ ngày 1.7.2021 đến 30.6.2022) là trên 21 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp, người lao động đã được kịp thời hỗ trợ
Nhiều doanh nghiệp, người lao động đã được kịp thời hỗ trợ
Nguồn: ITN

Đồng thời, BHXH tỉnh cũng thực hiện xác nhận danh sách người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cho 32 đơn vị, với 1.262 lao động để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, trả lương ngừng việc cho người lao động; xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 101 đơn vị, với 2.016 lao động; xác nhận danh sách lao động ngừng việc 20 đơn vị, với 278 lao động; xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho 3 đơn vị, với 271 lao động; xác nhận danh sách 93 người lao động cho 1 đơn vị sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất.

Với sự tận tâm và nỗ lực không ngừng, BHXH tỉnh Bình Định đã đóng góp một phần tâm sức, cùng với các sở, ban, ngành, địa phương trên toàn tỉnh chung tay lan tỏa Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống, qua đó, tỉnh Bình Định được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt Nghị quyết số 68 hiện nay. Nhiều doanh nghiệp, người lao động đã được hỗ trợ kịp thời, được tăng thêm nguồn lực để vượt qua tổn thương do tác động của đại dịch, phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo cơ sở vững chắc cho sự phục hồi của nền kinh tế.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29.5.2020 của Chính phủ

Hoàng Yến