Kon Tum tăng cường đấu thầu qua mạng trong dịch bệnh

- Thứ Bảy, 09/10/2021, 05:44

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, bên mời thầu tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Việc này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, bảo đảm hiệu quả của công tác đấu thầu, thực hiện Công văn số 5680/BKHĐT-ĐT ngày 26/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong dịch Covid-19.

Trường hợp tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng thì cần xem xét, khuyến khích áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng để tạo thuận lợi cho các nhà thầu tham gia dự thầu, đồng thời tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm cạnh tranh công bằng, minh bạch và hiệu quả.

8 tháng năm nay, Kon Tum đấu thầu qua mạng 257 gói thầu, đạt 96,98%, với giá trị 1.423 tỷ đồng.

Hải Lam