Kế hoạch sản xuất gắn với xuất khẩu vải thiều năm 2022

- Chủ Nhật, 05/12/2021, 06:14 - Chia sẻ
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch sản xuất gắn với xuất khẩu vải thiều năm 2022 với diện tích khoảng 28.300ha, sản lượng ước đạt 160 nghìn tấn.

Trong đó, diện tích vải sớm 6.750ha, sản lượng ước đạt 50 nghìn tấn; vải chính vụ 21.250ha, sản lượng ước đạt 110 nghìn tấn. Diện tích sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP là 15.400ha, sản lượng khoảng 113 nghìn tấn. Vải sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGAP tiếp tục duy trì diện tích 82ha đã được cấp và thực hiện cấp mới 20ha nâng tổng số lên 102ha, sản lượng 1.000 tấn.

Đối với thị trường xuất khẩu vải thiều, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang cũng xây dựng kế hoạch hướng tới 3 thị trường chính. Trong đó, thị trường Trung Quốc sẽ tập trung chỉ đạo sản xuất đối với 149 mã số vùng trồng đã được Trung Quốc chấp thuận với diện tích 15.867ha, sản lượng khoảng 95 nghìn tấn tại các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên; duy trì 300 cơ sở đóng gói phục vụ đủ nhu cầu xuất khẩu.

Đối với thị trường Mỹ, Úc, EU duy trì sản xuất 18 mã số vùng trồng diện tích 218ha, sản lượng 1.600 tấn.

Đối với thị trường Nhật Bản và thị trường khác tiếp tục chỉ đạo 30 mã số vùng trồng, diện tích 219,45ha; trong đó, vùng vải sớm của huyện Tân Yên 15ha, vải thiều chính vụ của huyện Lục Ngạn 194,45ha, vùng vải huyện Lục Nam 10ha.

Anh Lương