Gần 950.000 người lao động tại TP. Hồ Chí Minh được hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

- 17:43, 29/10/2021
Đại diện bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 25.10, trên địa bàn đã có gần 950.000 người lao động nhận được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động và người lao động ảnh hưởng bởi Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn cụ thể quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ và tiến hành thông tin, chi trả.

Cụ thể, với chính sách hỗ trợ giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0%, tính đến ngày 25.10, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết cho 81.893 đơn vị và 1.760.816 lao động với số tiền 1.892 tỷ đồng (đạt 100%).

Với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, BHXH TP. Hồ Chí Minh cũng đã giải quyết chi hỗ trợ cho 22.641 đơn vị và 948.466 lao động. Trong đó, 871.989 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 76.477 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tổng số tiền chi hỗ trợ là trên 2.331 tỷ đồng, trong đó chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 2.174 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động sẽ được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 10.2021 đến tháng 9.2022. Riêng đối với người lao động, sẽ được hưởng 6 mức hỗ trợ từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người tùy thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Vân Phi