Cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng vào Quỹ BHTN

- 08:47, 06/10/2021
Đến nay đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ BHTN trong thời gian 12 tháng (từ 1.10.2021 đến 30.9.2022) đối với gần 382.000 doanh nghiệp, tương ứng hơn 10,461 triệu người lao động.

Sau 5 ngày triển khai Quyết định số 28 về hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, đến nay đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng (từ 1.10.2021 đến 30.9.2022) đối với gần 382.000 doanh nghiệp (tương ứng hơn 10,461 triệu người lao động) với tổng số tiền trên 7.653 tỷ đồng. Đồng thời đã có hơn 7.400 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 20,5 tỷ.

Nhờ có hệ thống dữ liệu tập trung, cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp đã trực tiếp xử lý các thủ tục và hoàn tất việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho từng doanh nghiệp. Đa số các doanh nghiệp đều phấn khởi vì không bị bất kỳ một rào cản nào khi tiếp cận gói hỗ trợ này của Quốc hội, Chính phủ. Số tiền giảm đóng đến đúng lúc khó khăn đã giúp doanh nghiệp có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiếp tục chuỗi cung ứng lao động, qua đó thể hiện rõ tính nhân văn, ưu việt của chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Đảng và Nhà nước.

Theo TTXVN