Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 65 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội

- Thứ Sáu, 29/10/2021, 06:39
Ngày 28.10, Bộ Xây dựng có văn bản kiến nghị Thủ tướng chấp thuận đưa vào Chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19 gói tín dụng và cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội với quy mô 65 nghìn tỷ đồng.
	Giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu nhà ở xã hội khoảng 294,6 nghìn căn Nguồn: ITN
Giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu nhà ở xã hội khoảng 294,6 nghìn căn
Nguồn: ITN

Khảo sát của Bộ Xây dựng cho thấy, giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp khoảng 294,6 nghìn căn với tổng mức đầu tư khoảng 220 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị khoảng 131,1 nghìn căn, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp là 163,5 nghìn căn. Để đáp ứng nhu cầu này, các doanh nghiệp đang triển khai 278 dự án, quy mô 274 nghìn căn, tổng mức đầu tư 214 nghìn tỷ đồng.

Gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 do Bộ Xây dựng đề xuất có quy mô 65.000 tỷ đồng. Trong đó, gói tín dụng 15.000 tỷ đồng nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 bao gồm: Cấp vốn 14.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng khách hàng cá nhân theo quy định của Luật Nhà ở vay để mua, thuê mua hoặc xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định; cấp bù lãi suất 1.000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước chỉ định cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho các đối tượng cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội vay.

Bên cạnh đó, gói tín dụng 50.000 tỷ đồng sẽ theo hình thức Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại để cho các đối tượng vay như: Công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được vay ưu đãi từ Chương trình để mua, thuê mua nhà ở xã hội; chủ đầu tư dự án nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp thuê; chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở.

Theo Bộ Xây dựng, gói tín dụng và cơ chế, chính sách đặc thù trong Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 hướng tới việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị, đặc biệt là nhà ở công nhân và người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Chương trình này cũng góp phần thực hiện “mục tiêu kép” mà Chính phủ đã đề ra là bảo đảm an sinh xã hội - nhà ở cho các đối tượng yếu thế (người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trong khu công nghiệp); đồng thời, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp gắn với hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản; góp phần thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 75/NQ-CP ngày 14.7.2021.

Hà Lan