Hoạt động tiếp công dân của HĐND TP Hà Nội

Đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được HĐND các cấp thực hiện đúng luật, thiết thực, hiệu quả. Đáng chú ý, có những vụ việc phức tạp, tồn đọng, thậm chí kéo dài trên 20 năm đã được Thường trực HĐND thành phố giải quyết dứt điểm thông qua các buổi tiếp công dân.
Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được giải quyết dứt điểm thông qua những buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND thành phố.
Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được giải quyết dứt điểm thông qua những buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND thành phố.

Giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND thành phố Khóa XV, chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND thành phố đã tham gia tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố đối với 9 vụ việc khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết trên địa bàn. Đồng thời, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành thông báo kết quả tiếp công dân để các cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Tính chung từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức tiếp công dân, xem xét trực tiếp 38 vụ việc; có 23 vụ việc đã giải quyết dứt điểm (trong đó có 8 vụ việc kéo dài trên 5 năm, 6 vụ việc kéo dài trên 10 năm và có 3 vụ việc kéo dài trên 20 năm), 15 vụ việc hiện đang đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cùng với đó, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các đại biểu HĐND thành phố đã tiếp công dân 384 buổi theo lịch định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân ở quận, huyện, thị xã nơi đại biểu ứng cử. Qua đó đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị, các nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật tới công dân và lắng nghe, tiếp thu tình hình cơ sở.

Đáng chú ý, thời gian qua HĐND thành phố đã tiếp nhận, xử lý 962 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trên cơ sở nghiên cứu đơn, Văn phòng tham mưu Thường trực HĐND thành phố đã xử lý và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 214 đơn, ban hành 3 văn bản hướng dẫn công dân, 3 văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết... "Thường trực HĐND đã chủ động chỉ đạo Văn phòng HĐND (bộ phận tiếp công dân) thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo bằng cách kết nối với phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo chung của thành phố. Qua đó giảm thiểu đáng kể thời gian xử lý một số công việc như phân loại, lọc trùng, tìm kiếm đơn thư khiếu nại, tố cáo hay ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

 

Lựa chọn vụ việc phức tạp, điển hình để tập trung giải quyết

Theo đánh giá của Thường trực HĐND thành phố, năm 2020 cũng là thời điểm đánh dấu công tác tiếp công dân đã được HĐND cấp huyện, cấp xã trên toàn địa bàn triển khai đúng quy định, hiệu quả, chất lượng. Các đại biểu HĐND tiếp công dân tại từng đơn vị bầu cử, tạo điều kiện để các đại biểu gần gũi hơn với cử tri, nắm bắt vụ việc cụ thể tại nơi mình ứng cử; thời gian, địa điểm, lịch tiếp công dân của từng đại biểu tại các đơn vị bầu cử đều được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân từ cấp quận, huyện đến phường, xã.

"Thông qua công tác tiếp công dân, đại biểu HĐND các cấp đã hướng dẫn công dân thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của mình, giải đáp, trả lời các vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm; tiếp thu các kiến nghị, phản ánh chính đáng của cử tri, Nhân dân chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật" - ông Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ rõ.

Ngoài ra, Thường trực HĐND cấp quận, huyện đều thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân dưới vai trò người đứng đầu cơ quan dân cử. Đáng chú ý, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã như Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Sơn Tây… cũng từng bước thực hiện mô hình tiếp công dân định kỳ theo vụ việc. Trong đó, nội dung được lựa chọn tổ chức tiếp công dân của Thường trực đều là những vụ việc khiếu nại, tố cáo điển hình có nội dung phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, ngành chưa được giải quyết trên địa bàn Thủ đô.

"Kết quả thực tiễn cho thấy việc tiếp dân theo vụ việc cụ thể ngày càng đạt được hiệu quả tích cực, được dư luận và các ban, ngành thành phố ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với các đại biểu dân cử, góp phần giảm thiểu các điểm nóng trên địa bàn" - Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định.

Bài và ảnh: Long Huỳnh