HĐND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động 

Xem với cỡ chữ
Nhìn lại những kết quả nổi bật, HĐND thị xã Từ Sơn Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã không ngừng đổi mới, tích cực hoạt động với nhiều dấu ấn, thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân thị xã.

Tập trung vào những vấn đề trọng tâm

Chủ tịch HĐND thị xã Từ Sơn Trần Quang Huy cho biết, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND thị xã đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; phát huy trí tuệ tập thể, vai trò trách nhiệm của từng đại biểu HĐND và đã đạt nhiều kết quả vượt bậc, đó là tổ chức thành công 19 kỳ họp, trong đó, có 6 kỳ họp bất thường, 2 kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp được tổ chức dân chủ, thiết thực và hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với các đại biểu tại kỳ họp
Nguồn: baobacninh.com.vn

Một nét tích cực trong hoạt động của HĐND thị xã nhiệm kỳ này là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp ngày càng được đổi mới và không ngừng nâng cao vai trò của đại biểu. Tại các kỳ họp, đã có 135 ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn, với nội dung chủ yếu là các vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm như công tác quản lý đô thị, đất đai, chất lượng giáo dục, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, vệ sinh môi trường, giải quyết cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

HĐND thị xã đã ban hành 92 nghị quyết, trong đó có 33 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, sát tình hình thực tế địa phương. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, thu hút được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri và Nhân dân. Hoạt động giám sát tiếp tục được quan tâm đổi mới, tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn được đại biểu và cử tri quan tâm trong nhiệm kỳ. 

Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu của HĐND tổ chức được 69 cuộc giám sát, 26 cuộc khảo sát theo chuyên đề và theo ý kiến kiến nghị của cử tri; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được thực hiện thường xuyên. Đồng thời, phối hợp với UBND thị xã tiếp 108 phiên định kỳ, với 1.875 lượt công dân. HĐND tiếp nhận trực tiếp qua tiếp xúc cử tri và tại trụ sở 21 đơn, đã chuyển Chủ tịch UBND thị xã và các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết kịp thời.

Trong nhiệm kỳ, HĐND thị xã đã làm tốt công tác tiếp xúc cử tri; hoạt động tiếp xúc cử tri từng bước được đổi mới về phương thức, nội dung, thể hiện dân chủ, cởi mở, trách nhiệm. Các kiến nghị, vướng mắc của cử tri đã được các cơ quan kịp thời giải quyết cơ bản thỏa đáng, góp phần làm giảm hẳn những bức xúc ở cơ sở, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Nâng cao chất lượng đại biểu

Chủ tịch HĐND thị xã Trần Quang Huy cho biết, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới, HĐND thị xã đã đề ra các giải pháp cụ thể, trong đó nhấn mạnh bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp. Bám sát vào các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ chung của tỉnh, của thị xã trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các văn bản nghị quyết của Trung ương.

Đặc biệt, quan tâm đến công tác cán bộ, tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách, đại biểu có kinh nghiệm, có chuyên môn chuyên ngành. HĐND thị xã sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo và đại biểu, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp, nhất là đối với các đại biểu hoạt động kiêm nhiệm; việc tập huấn phải được triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ và tổ chức thường xuyên hàng năm, ngoài ra Thường trực HĐND các cấp tăng cường tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm cho các đại biểu HĐND với các địa phương khác.

HĐND thị xã đưa ra yêu cầu đối với các đại biểu HĐND các cấp về việc chủ động nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ và kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ theo luật định; nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. HĐND thị xã cũng chủ động trang bị, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin cho các đại biểu, nhằm phục vụ cho đại biểu được tiếp cận với nhiều thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và các vấn đề liên quan khác tại địa phương được kịp thời.

Tuấn Đỗ