Đổi mới hoạt động HĐND theo hướng hiệu quả, vì dân 

Xem với cỡ chữ
Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của HĐND theo đúng phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả - Vì dân”, qua đó khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của Thủ đô.

Hoạt động của HĐND các cấp chiếm trọn sự tin tưởng của cử tri

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, hoạt động của HĐND thành phố các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay để lại dấu ấn đặc biệt quan trọng, đó là tổ chức các kỳ họp đúng luật, đổi mới, hiệu quả; hoạt động giám sát, khảo sát quyết liệt, tạo sự chuyển biến trong điều hành hoạt động của các cấp chính quyền; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc; đổi mới HĐND cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND không chuyên trách có bước tiến quan trọng.

Hoạt động giám sát của HĐND thành phố ngày đi vào thực chất, tạo sự chuyển biến trong điều hành hoạt động của các cấp chính quyền
Ảnh: P.Long

Để có được những dấu ấn đáng ghi nhận nêu trên, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng trong năm qua, HĐND các cấp của Thủ đô đã làm tròn được trách nhiệm của mình trước Nhân dân, trước Đảng, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của Đảng bộ thành phố. Điều này trước hết được thể hiện bằng quyết tâm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động của HĐND các cấp, trong đó có vai trò của đại biểu HĐND các cấp của thành phố đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu đại diện "cho dân - vì dân".

Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi, lắng nghe của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với HĐND, đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Thành ủy yêu cầu "tiếng nói HĐND thành phố phải là tiếng nói của cử tri, của người dân, chúng ta phải lắng nghe và giải quyết kịp thời là điều cần làm đối với các cấp ủy, chính quyền”, chính vì thế, hoạt động của HĐND thành phố năm qua tránh được bệnh hình thức, kém hiệu quả và không xa rời thực tiễn và các đại biểu HĐND thành phố các cấp mạnh dạn đổi mới, phản ảnh, kể cả những ý kiến trái chiều để các cấp ủy chính quyền tiếp thu, điều chỉnh công việc sát với yêu cầu thực tiễn của người dân.

Cũng theo đánh giá của Chủ tịch HĐND thành phố, sự phối hợp và cầu thị của các cấp chính quyền trong việc tiếp thu, khắc phục kết luận giám sát, những ý kiến tham góp của đại biểu HĐND trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. “Đặc biệt, thông qua những hoạt động cho dân - vì dân, hoạt động của HĐND các cấp chiếm trọn sự tin tưởng của cử tri, là động lực để đại biểu HĐND hoạt động hết sức mình cho dân - vì dân” - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã hoàn thiện quy trình phối hợp xem xét, tổng hợp cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, theo đề nghị của UBND thành phố và các cơ quan liên quan theo hướng đổi mới, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, vừa tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, Thường trực HĐND thành phố thực hiện việc xem xét, cho ý kiến về các chủ trương của thành phố, về ngân sách, phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công, hệ số điều chỉnh giá đất, định mức chi ngân sách, hỗ trợ kinh phí, cho ý kiến về quy hoạch, quản lý đô thị theo thẩm quyền... "Với khối lượng công việc lớn, nhưng với trách nhiệm cao, trí tuệ, HĐND thành phố đều bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng cao" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND thành phố còn tham gia nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng các hoạt động chung, quan trọng, nổi bật của thành phố. Đã tham gia các hoạt động của các Ban chỉ đạo, Đoàn công tác, Đoàn kiểm tra, các cuộc họp, hội nghị của thành phố; phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo thẩm quyền. Đặc biệt, Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Kế hoạch số 171-KH/TU (ngày 31.12.2019), của Thành ủy về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm lớn của thành phố như: Tổng kết việc thực hiện Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp giai đoạn 2012 - 2016”...

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, HĐND các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ngoài chỉ đạo HĐND các cấp tiếp tục phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố... Đặc biệt, HĐND các cấp thành phố sẽ chuẩn bị tốt bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với dự kiến tăng số lượng, nâng cao chất lượng đại biểu chuyên trách HĐND các cấp; đồng thời sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương.

Nguyên Khôi