Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đổi mới, hiệu lực và hiệu quả hơn 

Xem với cỡ chữ
Đó là một trong những đề nghị đối với hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VIII. Cùng với thành công trọn vẹn của kỳ họp đầu tiên, đây được coi là yêu cầu quan trọng để hoạt động của HĐND tỉnh trên chặng đường mới hiệu lực và hiệu quả hơn.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch vừa tái đắc cử

Luôn gần dân, lắng nghe dân

Ngay trong bài phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khẳng định: Kỳ họp mở đầu cho một nhiệm kỳ mới có ý nghĩa hết sức quan trọng - đó là kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, làm tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Đúng như đề nghị của người đứng đầu Tỉnh ủy, với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn và quyết định nhân sự giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền địa phương. Với 50/50 phiếu, đạt tỷ lệ 100% đại biểu nhất trí, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VII Nguyễn Đăng Quang đã tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VIII; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VII Lê Quang Chiến và Nguyễn Trần Huy tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VIII. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Võ Văn Hưng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa VII Hà Sỹ Đồng, Hoàng Nam, Lê Đức Tiến cũng tiếp tục được được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa VIII.

Vinh dự và xúc động khi được các đại biểu tiếp tục tin tưởng tín nhiệm bầu giữ trọng trách cao nhất tại cơ quan quyền lực nhà nước địa phương, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Tập thể Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục cụ thể hóa những nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội trọng yếu của năm 2021 vào chương trình hành động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, xây dựng Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững”, ông Quang nhấn mạnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định: Tập thể Thường trực và các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trên mọi lĩnh vực… Trước mắt, sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội gắn với giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm. Tiếp tục giữ vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư hơn nữa để xây dựng Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

Bày tỏ vui mừng khi kỳ họp đã lựa chọn và bầu được những lãnh đạo xứng đáng cho nhiệm kỳ mới, các đại biểu HĐND tỉnh kỳ vọng, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kịp thời truyền tải tới HĐND tỉnh; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, xác đáng vào các quyết sách của HĐND.

Tạo đà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết của HĐND tỉnh Khóa VII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Quảng Trị cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi chính quyền địa phương, nhất là HĐND tỉnh Khóa VIII phải từng bước cải tiến, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Mỗi đại biểu được cử tri và Nhân dân tín nhiệm bầu làm người đại diện cần nỗ lực thực hiện những cam kết của mình, đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển, xây dựng địa phương.

Diễn ra trong 1/2 ngày với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Quảng Trị đã thành công, đặt nền móng, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của chính quyền địa phương trong suốt nhiệm kỳ mới. Với nhiều khó khăn và thách thức đan xen, song Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tin tưởng: Phát huy truyền thống và kinh nghiệm hoạt động trong thời gian qua, cùng với ý thức trách nhiệm trước Nhân dân và tương lai phát triển của địa phương, các đại biểu HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thống nhất một lòng, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoạt động HĐND tỉnh ngày càng được đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn.

Diệp Anh