Đổi mới để thích ứng an toàn, linh hoạt 

Xem với cỡ chữ
Trong bối cảnh mới của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, học tập kinh nghiệm của Quốc hội, HĐND các địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động phù hợp theo tình hình thực tế để nhanh chóng “thích ứng an toàn, linh hoạt” với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Có như vậy, cơ quan quyền lực nhà nước địa phương mới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo pháp luật và bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, ổn định sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn

Sau thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND các địa phương bước vào nhiệm kỳ mới trong điều kiện làn sóng thứ tư của dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trong điều kiện phải bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch, nhất là các tỉnh, thành thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhưng với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, HĐND các địa phương đã linh hoạt trong các phương thức để duy trì các hoạt động, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh.

  Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND các địa phương đều chuẩn bị chu đáo nhân sự cho công tác bầu cử các chức danh HĐND, UBND. Có địa phương, do những thay đổi nhiều về nhân sự, nên kỳ họp thứ nhất tổ chức ngắn gọn, chủ yếu để bầu cử các chức danh của chính quyền cấp mình. Những địa phương đó ngay sau khi ổn định tổ chức đã nhanh chóng vào cuộc, chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm với rất nhiều nội dung. Có nơi HĐND đã kịp thời đưa những chủ trương, giải pháp cần thiết về phòng, chống dịch Covid-19 vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội. Còn những địa phương đã kết hợp kỳ họp thứ nhất với kỳ họp thường lệ giữa năm, ngay cuối tháng bảy trở đi đã tổ chức thêm kỳ họp HĐND để thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có nghị quyết để thực hiện nhiều năm. Đáng chú ý, nhiều địa phương có những chỉ tiêu cụ thể, giải pháp quyết liệt liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, ổn định sản xuất, chăm lo đời sống người dân.

Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, có địa phương phải thực hiện Chỉ thị 16 CT/TTg để phòng chống dịch bệnh, có nơi hoạt động của HĐND có phần ngưng trệ, nhất là công tác giám sát, khảo sát, TXCT, tiếp dân. Nhiều cuộc giám sát tạm dừng, chờ dịch được kiểm soát tốt hơn, nhiệm vụ TXCT chỉ thông qua việc tập hợp ý kiến, kiến nghị từ Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cơ sở, công tác tiếp dân, kể cả tiếp công dân định kỳ nhiều nơi đều tạm hoãn…

Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa X đối thoại trực tuyến với cử tri trẻ

Ảnh: Thanh Thảo

 Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ

 Sau nhiều tháng nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng phòng chống làn sóng thứ tư của dịch bệnh, chúng ta đã đạt được kết quả bước đầu. Trong bối cảnh mới, Trung ương đã xác định cần có chính sách, biện pháp phù hợp phòng, chống, "thích ứng an toàn, linh hoạt" hoặc "sống chung" với dịch bệnh. Điều đó đòi hỏi HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp hơn với tình hình dịch bệnh trong bối cảnh mới.

Theo đó, các kỳ họp cần được tổ chức đúng quy định nhưng tùy theo tình hình của dịch để có thể tổ chức họp trực tiếp hoặc trực tuyến. Thường trực HĐND duy trì các phiên họp định kỳ hàng tháng, phiên họp giải trình theo hình thức phù hợp, quan trọng nội dung kết luận các phiên họp có chất lượng, như vậy vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

 Giữa hai kỳ họp HĐND, cần tiếp tục duy trì hoạt động giám sát, không nhất thiết tổ chức đoàn về trực tiếp nhiều ở đơn vị, mà các thành viên của đoàn tự theo dõi tình hình, nghiên cứu, xem xét báo cáo của đơn vị chịu sự giám sát gửi đến. Quan trọng, Trưởng đoàn cần đặt ra yêu cầu đối với thành viên để có ý thức nghiên cứu, xem xét và gửi báo cáo đánh giá đến đoàn đầy đủ. Đoàn giám sát có thể tổ chức giám sát theo hình thức trực tuyến, hoặc mời người đứng đầu đơn vị lên giải trình những yêu cầu của các thành viên trong đoàn. Quan tâm chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát, nên gửi đến đơn vị chịu sự giám sát xem, trước khi hoàn chỉnh gửi đến Thường trực HĐND hoặc HĐND.

Thường trực HĐND quan tâm hướng dẫn đại biểu TXCT tại cơ sở. Thường trực và lãnh đạo các Ban của HĐND nên kết hợp công việc chung của địa phương với TXCT thì càng tốt, chỉ chú ý nhập vai rõ ràng và nên bố trí theo đơn vị ứng cử. Còn tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua kênh MTTQ thì vẫn nên phát huy. Cũng cần chú ý công tác tiếp dân, chính lúc này người dân rất cần đến chính quyền, cần đến người đại diện mình. Quan trọng khi tiếp dân phải thực hiện “5K” theo quy định, chú ý bố trí nơi tiếp dân thoáng đãng, sắp xếp bàn ghế bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh... Những cuộc tiếp dân trong mùa dịch càng đem đến niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền để cùng vượt qua những khó khăn.

TRẦN BÌNH