Đốc thúc giải ngân đầu tư công 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng vừa ký quyết định thành lập 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31.10 dưới 60% kế hoạch được giao. Trong vai trò cơ quan kiểm soát chi, hệ thống kho bạc cũng đã và đang quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.
	KBNN Bình Dương chia ca làm việc, bảo đảm hoạt động thông suốt trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.
KBNN Bình Dương chia ca làm việc, bảo đảm hoạt động thông suốt trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Áp lực lớn trong tháng cuối năm

TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… là những địa phương nằm trong danh sách kiểm tra của Tổ công tác số 3 do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Tổ trưởng. Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh, đến 31.10, đơn vị đã kiểm soát thanh toán 4.345 dự án, tổng kế hoạch vốn giao là 44,5 nghìn tỷ đồng, đã giải ngân 15,6 nghìn tỷ đồng, đạt 35,2% kế hoạch vốn.

Đồng Nai năm nay đặt mục tiêu giải ngân đạt trên 95% nguồn vốn đầu tư công. Tính đến tháng 10, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 43% kế hoạch năm và nguồn vốn cần được giải ngân trong quỹ thời gian ít ỏi còn lại của năm vẫn còn rất lớn.

Tương tự, hết tháng 9.2021, Bình Dương mới giải ngân được khoảng 4.105 tỷ đồng trong số hơn 13,5 nghìn tỷ đồng vốn được giao, đạt 30%. Theo ước tính của địa phương thì tỷ lệ giải ngân đầu tư công của tỉnh năm 2021 chỉ khoảng 78,2% và 77,6% kế hoạch, tương ứng với 2 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021 nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn khá ì ạch. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước đến hết tháng 10, cả nước giải ngân 257,3 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021, đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng giao. Con số này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (67,25%).

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu

Trong bối cảnh như vậy, 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, do các Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng làm Tổ trưởng, sẽ làm việc với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31.10 đạt dưới 60% kế hoạch được giao; các dự án đang triển khai thực hiện trong năm 2021; và một số dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm năm 2022. Thời gian kiểm tra từ ngày 22.11 - 10.12.2021.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công; giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công.

Tổ công tác cũng sẽ đánh giá việc chấp hành quy định về lập, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng. Đồng thời, xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân tại từng bộ, cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.

Kho bạc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Trong vai trò cơ quan kiểm soát chi, hệ thống KBNN đã và đang quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, để góp phần thúc đẩy giải ngân đầu tư công, qua đó hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

KBNN Trung ương đã yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch. Lãnh đạo KBNN cũng yêu cầu các cơ quan kho bạc phải lấy khách hàng là trung tâm, đối tượng phục vụ; tuyệt đối không hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. Đồng thời nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân, làm chậm quá trình chi ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu các KBNN trực thuộc phối hợp trong thời gian còn lại của năm tập trung đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu phải lập các thủ tục thanh toán vốn. Đồng thời, triển khai chương trình Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN thông suốt, hiệu quả…

Bà Hà Thị Thanh Nhàn, Phó Giám đốc KBNN Mộc Châu (Sơn La) chia sẻ, đến giữa tháng 10, tỷ lệ giải ngân ở đây đã đạt 86% kế hoạch. Có được kết quả này là do KBNN huyện luôn thực hiện đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đối chiếu số liệu, triển khai thực hiện ngay khi được giao dự toán.

Hà Lan