Độc đáo lễ hội vật cầu bùn Bắc Giang

Lễ hội vật cầu bùn được tổ chức từ ngày 12 đến 14-4 âm lịch hàng năm tại thôn Yên Viên, xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang. Vào ngày lễ hội, 16 thanh niên trai tráng trong làng được lựa chọn tham gia. Những thanh niên mình trần, đóng khố, tranh nhau cuớp cầu duới bùn nhão nhoét làm nên nét đốc đáo, vui tươi của lễ hội truyền thống... Dưới đây là một số hình ảnh lễ hội.