Doanh nghiệp Việt vẫn "đuối sức" 

Xem với cỡ chữ
Sau 2 năm chính thức có hiệu lực, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tác động tích cực đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam; thị trường, cơ hội xuất khẩu sang các nước thành viên Hiệp định CPTPP tăng khá… Tuy nhiên, hiệu quả đạt được vẫn chưa như kỳ vọng do nhiều doanh nghiệp (DN) chưa tận dụng được cơ hội này.
Doanh nghiệp Việt được gì sau hai năm thực thi CPTPP
Doanh nghiệp Việt được gì sau hai năm thực thi CPTPP?

 

Đức Hiệp