Doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể chủ động ra nhập và đối mặt với thách thức từ EVFTA