Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Chiều 15.11, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 138 Nguyễn Quang Dương làm Trưởng đoàn đã việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) và Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ; các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH; Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 138 Nguyễn Quang Dương phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 138, Trưởng đoàn làm việc Nguyễn Quang Dương nêu rõ, cuộc làm việc nằm trong chương trình công tác năm 2021 của Bộ Chính trị nhằm kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH và Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội. Qua đó, xem xét các nội dung triển khai, tham mưu thực hiện, nội dung nào tốt cần tiếp tục phát huy, nội dung nào thiếu cần sớm bổ sung để triển khai thực hiện tốt nhất các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ trình bày cho biết, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9.3.2021 của Bộ Chính trị, Đảng ủy cơ quan VPQH đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng đoàn Quốc hội xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc (ngày 27 và 28.3.2021) nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sau đó, ngày 15.6.2021, Đảng ủy cơ quan tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lần thứ 2 cho 50 đảng viên chưa tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Báo cáo viên của các Hội nghị là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực và đại diện Ban Tổ chức Trung ương.

Qua 2 hội nghị đã giúp các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới.

Đảng ủy cơ quan phối hợp với lãnh đạo VPQH xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp và các ấn phẩm báo chí của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và VPQH. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và phục vụ Đảng đoàn Quốc hội ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng ủy cơ quan VPQH đã ban hành Chương trình hành động số 06 CTr/ĐU ngày 1.7.2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan VPQH lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025…

Ngoài ra, Đảng ủy phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan VPQH thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về kết quả thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan VPQH đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan VPQH lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội trong lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương và toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ cơ quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và chương trình đề án, nghị quyết, quy chế, quy định để thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan. Chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan VPQH lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH và Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội đã nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sớm chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu tổng hợp và phục vụ Đảng đoàn Quốc hội ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, cụ thể hóa nhiều nội dung của Nghị quyết thành các nhiệm, giải pháp và chương trình, đề án, nghị quyết, quy chế, quy định cụ thể; công tác tuyên truyền cũng có nhiều hình thức đa dạng, phong phú, truyền tải được sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân mọi miền đất nước.

Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường báo cáo bổ sung về một số nội dung Đoàn kiểm tra yêu cầu; nêu rõ, với đặc thù là cơ quan lập pháp, cán bộ, đảng viên cơ quan đều chủ động tìm hiểu, nắm bắt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như các chỉ thị của Bộ Chính trị.

Chia sẻ những điểm nổi bật của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan VPQH trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm VPQH đặc biệt nhấn mạnh, thời gian qua, với quyết tâm, trách nhiệm cao, Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan VPQH đã tập trung xây dựng và ban hành Chương trình hành động tổng thể với hơn 100 đề án chương trình, kế hoạch đang được tổ chức triển khai thực hiện. Chương trình hành động đã nêu rất rõ từng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có phân công phụ trách, phối hợp thực hiện, thời gian hoàn thành đối với các đầu công việc. Ngay sau khi Đảng đoàn ban hành Chương trình hành động, các Tổ đảng đã xây dựng ngay kế hoạch thực hiện của tổ chức mình. Điểm mới là cùng với việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng còn tổ chức thực hiện quán triệt Chương trình hành động này.

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm VPQH cho biết, với tinh thần đổi mới trong các hoạt động của Quốc hội, hàng tháng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì giao ban trong Lãnh đạo Quốc hội và giao ban của Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban để xem xét, đánh giá các công việc đã triển khai thực hiện. Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm VPQH cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo đầy đủ hơn gửi Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị.

Tin và ảnh: Trung Thành