Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị - Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội

Đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, tạo sức mạnh toàn diện 

Xem với cỡ chữ
Là một trong 12 đơn vị thuộc khối phục vụ chung của Văn phòng Quốc hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Quản trị đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; sự phối hợp của các vụ, cục, đơn vị và các tổ chức đoàn thể nhằm tạo nên sức mạnh toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, góp phần vào sự phát triển của Văn phòng Quốc hội.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cục Quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Tổ chức của Đảng bộ và các chi bộ thường xuyên được kiện toàn, tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Cục. Công tác xây dựng Đảng mà trọng tâm là nâng cao chất lượng chi bộ và công tác tự kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Đảng bộ đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cấp trên để đề ra chương trình hành động cụ thể cho việc lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, chất lượng, hiệu quả công tác có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tập thể đoàn kết; phát huy và duy trì hiệu quả mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với Lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên; cán bộ, đảng viên có nhiều cố gắng, trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 gây nên nhiều lo lắng trong đảng viên, công chức, lao động, Đảng bộ đã chủ động, kịp thời tuyên truyền, quán triệt, bảo đảm điều kiện bảo hộ lao động, tổ chức lại công việc và động viên đảng viên, công chức, lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tin tưởng, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Văn phòng Quốc hội và địa phương, chung tay phòng chống dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ là đơn vị thường trực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Điểm sáng nữa trong tổng kết công tác của Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XI, Đảng ủy và các chi bộ đã làm tốt nhiệm vụ phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, bổ sung vào Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với việc xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, theo phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện, phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trong những nội dung chính trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề định kỳ.

Với đặc thù của đơn vị, phần lớn đảng viên, người lao động là nhân viên phục vụ, khối lượng công việc nhiều, thường xuyên, liên tục, không chủ động được thời gian làm việc, ít có điều kiện tự nghiên cứu, nhưng từng đảng viên đã chủ động bố trí thời gian tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên đề về tấm gương của Bác. Từ đó, có sự liên hệ với bản thân và công tác chuyên môn, xác định và đăng ký, thực hiện việc học tập tấm gương của Bác; rèn luyện đạo đức, lối sống, phương pháp làm việc, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, quan liêu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thấm nhuần đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ đưa việc xác định trách nhiệm, thực hành tiết kiệm trong khai thác, quản lý, sử dụng trang thiết bị, phương tiện... vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Hàng năm tổng hợp, rà soát và có biện pháp vận hành hệ thống kỹ thuật, phương tiện để tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định như: Không dùng văn phòng phẩm vào việc riêng; kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên để nâng cao tuổi thọ của trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, mua sắm tài sản cố định...

Sau gần 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong cấp ủy, thủ trưởng đơn vị tiếp tục được nâng lên; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng và trách nhiệm của cán bộ đảng viên với bản thân, gia đình và xã hội; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa, đoàn thể vững mạnh. Năm 2016, Đảng bộ được nhận bằng khen của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo nên sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Có được kết quả này là nhờ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; sự phối hợp của các vụ, cục, đơn vị và các tổ chức đoàn thể nhằm tạo nên sức mạnh toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Văn phòng Quốc hội và của Cục để xây dựng kế hoạch công tác phù hợp; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đưa công tác kiểm tra trở thành động lực thúc đẩy tinh thần tự phê bình và phê bình.

Các đại biểu chúc mừng Đại hội Chi bộ Đội xe 3 - Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị
Ảnh: Thanh Chi

Phát huy trí tuệ và năng lực sáng tạo

Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ chung của Đảng bộ Văn phòng Quốc hội và của đơn vị trong thời gian tới, phương hướng, mục tiêu của Đảng bộ Cục Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định là: Nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng các chi bộ thuộc Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực đổi mới công tác quản lý, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của các chi bộ nhằm mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Đảng bộ cũng xác định nhiệm vụ tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy dân chủ, tập trung xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc và chống đối Đảng, những biểu hiện tiêu cực gây mất ổn định; xây dựng đội ngũ bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu; tăng cường tính tự giác, tự chịu trách nhiệm, khả năng độc lập, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên; tinh giản biên chế, hoàn thiện tổ chức, bộ máy theo kế hoạch chung của Văn phòng Quốc hội chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ đặt mục tiêu trọng tâm là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ các kỳ họp Quốc hội, hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội, các phiên họp và hoạt động Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, Đại hội Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bảo đảm cơ sở vật chất - kỹ thuật; nắm vững nguyên lý vận hành, bảo trì; quản lý, vận hành khai thác, sử dụng các trụ sở làm việc khoa học, chuyên nghiệp; làm chủ và khai thác tối đa công năng, hiệu suất của hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ ăn nghỉ, hội nghị, hội thảo cho các hoạt động của Quốc hội tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của Đảng ủy và các cấp ủy để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác quản lý đảng viên, định hướng, động viên đảng viên nỗ lực học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt trong đảng; kê khai tài sản và giữ mối quan hệ với cấp ủy nơi cư trú theo quy định. Đảng bộ cũng sẽ quan tâm hơn nữa tới công tác phát triển đảng, bảo đảm số lượng, chất lượng, chú trọng phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, nữ, người lao động trực tiếp.

Với truyền thống đoàn kết và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; bằng trí tuệ và năng lực sáng tạo của mỗi đảng viên, Đảng bộ tin tưởng toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đại hội sẽ đề ra, góp phần tích cực vào thành công, sự phát triển của Văn phòng Quốc hội trong giai đoạn mới.

Ngọc Khánh