Đoàn kết, liêm chính, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV