Đoàn ĐBQH Tuyên Quang lấy ý kiến xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Ngày 12.5, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tham gia góp ý vào dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Tham dự hội nghị có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy; Phó Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò.

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy phát biểu tại Hội nghị góp ý dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có 7 chương, 33 điều quy định rõ về nhiệm vụ biên phòng, lực lượng và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; bảo đảm chế độ, chính sách về biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng; các hành vi bị nghiêm cấm; hợp tác quốc tế về biên phòng… Tham gia góp ý tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao việc nâng cấp Pháp lệnh Biên phòng lên thành Luật Biên phòng và mong muốn Luật sớm được thông qua để bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Luật giúp cụ thể hóa đầy đủ mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, chiến lược, nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo và thể hiện đầy đủ, toàn diện nguyên tắc thực thi nhiệm vụ; góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh Biên phòng.

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung các thuật ngữ, từ ngữ để đảm bảo chặt chẽ, thống nhất khi luật ban hành; cần nêu rõ khái niệm về biên phòng và nhiệm vụ biên phòng; tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Cùng với đó, quy định rõ hơn về quyền hạn, trách nhiệm của bộ đội biên phòng và các tổ chức có liên quan trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới, biển đảo. Ngoài ra, cần nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng; sửa đổi lại tên Luật Biên phòng Việt Nam thành Luật Biên Phòng; có thể gộp lại một số chương trong luật để ngắn gọn hơn…

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Đoàn tổng hợp gửi cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam trình tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV.

Tin và ảnh NGỌC HƯNG