Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La