Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình giám sát về công tác quy hoạch 

Xem với cỡ chữ
Ngày 2.12, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, nội dung giám sát tập trung đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 1.1.2019 đến nay. Riêng các quy định về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, sẽ giám sát kết quả triển khai thực hiện trong thời gian từ ngày 1.3.2018 đến 15.12.2021. Về thời gian thực hiện, từ ngày 10 - 20.12.2021 tiến hành giám sát tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch. Hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả giám sát trước ngày 15.1.2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân chủ trì hội nghị

Ảnh: Q.M.G 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào chương trình, nội dung, phân công nhiệm vụ của từng thành viên Đoàn giám sát để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, điều chỉnh phù hợp. Hình thức giám sát được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa rút ngắn thời gian vừa bảo đảm chất lượng. Trưởng Đoàn giám sát cũng yêu cầu đại diện các sở, ngành là thành viên Đoàn giám sát phải tham gia xuyên suốt cả chương trình để có đánh giá một cách tổng thể các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch; đồng thời, trao đổi, học tập cách làm của một số địa phương trong cả nước về nội dung này.

TUẤN NGUYÊN