Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và tổng kết nhiệm kỳ 

Xem với cỡ chữ
Ngày 4.1, tại TP Hạ Long, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 – 6.1.2021) và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký; đại diện lãnh đạo Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, các vị ĐBQH tỉnh qua các nhiệm kỳ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ảnh: M.Tuân 

Trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 75 năm của Quốc hội Việt Nam và đóng góp của các thế hệ ĐBQH tỉnh Quảng Ninh qua 14 nhiệm kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết: Trên vùng Đông Bắc thân yêu của Tổ quốc, ngay từ cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên ngày 6.1.1946 khi đó còn là tỉnh Quảng Yên và tỉnh Hải Ninh (nay là tỉnh Quảng Ninh) đến cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XIV được tổ chức vào ngày 22.5.2016, những ngày diễn ra cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của quần chúng tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm - M. Tuân
Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Ảnh: M.Tuân 

Qua 14 lần bầu cử đại biểu Quốc hội, cử tri Quảng Ninh đã bầu được tổng số 98 đại biểu tham gia 14 nhiệm kỳ Quốc hội. Các ĐBQH thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh thực sự tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, hình ảnh sinh động của các giai cấp và tầng lớp xã hội, các tôn giáo dân tộc… của tỉnh tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ta, đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp và các dân tộc của Quảng Ninh tại Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm - M. Tuân
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

  Ảnh: M. Tuân

Trong nhiệm kỳ Khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã kế thừa thành quả đạt được của Quốc hội các khóa trước; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đoàn kết thống nhất, bám sát chỉ đạo của Quốc hội, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của từng ĐBQH, nắm sát tình hình cử tri Nhân dân để tổ chức hoạt động đạt nhiều kết quả; góp phần vào kết quả chung của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm - M. Tuân
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Ảnh: M. Tuân 

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV khẳng định: Kể từ dấu son chói lọi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên cách đây 75 năm về trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đến nay, Việt Nam đã và đang có những bước tiến quan trọng và sự chuyển mình mạnh mẽ cả về chính trị, kinh tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Nhà nước và đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, chưa bao giờ chúng ta có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như ngày nay…

Đối với Quảng Ninh, 5 năm vừa qua, tỉnh đã có những bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững, có nhiều bước đột phá. Trong đó, có những đóng góp rất lớn của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV đã tô thắm thêm truyền thống lịch sử tốt đẹp, thành quả hoạt động của các nhiệm kỳ trước, làm đẹp thêm hình ảnh người đại biểu Nhân dân của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn ĐBQH tỉnh vẫn còn nhiều việc phải làm, phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt hơn trách nhiệm, công việc của mình với nhân dân; phải sâu sát, xông pha vào những vùng khó, việc khó, đến những nơi thực sự cần tiếng nói của người ĐBQH.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại lễ kỷ niệm - M. Tuân
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ảnh: M. Tuân 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh hết sức tự hào về những vị ĐBQH do mình bầu ra suốt 14 nhiệm kỳ vừa qua. Càng đặc biệt tự hào hơn khi quá trình hoạt động thực tiễn của các vị ĐBQH của Quảng Ninh đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Trong đó, nổi bật là việc luôn trăn trở tìm tòi, nghiên cứu, không ngừng đổi mới và sáng tạo để tạo sự đột phá phát triển về mọi mặt cho đất nước và cho tỉnh Quảng Ninh. Trong giai đoạn phát triển mới, Quảng Ninh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, sẻ chia, gắn bó của các vị ĐBQH qua các thời kỳ và ĐBQH nhiệm kỳ mới.

P. NAM