Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri Bắc Trà My